Vilniaus rajono konferencijoje išrinkta pirmininkė (foto)

2011-04-21

3q

Balandžio 19 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos (LŠDPS) Vilniaus rajono susivienijimo atstovai  rinkosi į ataskaitinę rinkiminę konferenciją Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje. Į šią konferenciją buvo išrinkti 66 delegatai, atstovaujantys 512 narių 23 pirminėse organizacijose.

Ataskaitiniame pranešime susivienijimo pirmininkė Tamara Paramonova ne tik apžvelgė per 3 metus nuveiktus darbus, bet ir įvertino situaciją mūsų švietimo sistemoje. Nemažai dėmesio skyrė problemoms, iškylančioms priėmus prieštaringai vertinamą Švietimo įstatymą. Nepaisant to, kad jau daugiau kaip 30 metų pirmininkė Tamara Paramonova nuolat ruošia ir skaito pranešimus profsąjungos aktyvui, šį kartą jos balsas išdavė didelį jaudulį – šioje konferencijoje ji, kaip Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkė atsiskaito paskutinį kartą.

4q6q7q8q9q10q11q

Aleksas Bružas, LŠDPS pirmininkas, informavo apie profsąjungos aktualijas ir problemas, kai kurių politinių jėgų pastangas suskaldyti profsąjungą. Jis pasidžiaugė, kad Vilniaus rajono mokytojai aktyviai dalyvauja profsąjungos rengiamose akcijose, palaiko LŠDPS veiksmus. Kalbėtojas teigiamai įvertino rajono savivaldybės pastangas išlaikyti esamą mokyklų tinklą, gerinti mokytojų darbo sąlygas.

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova, taip pat švietimo darbuotojų profsąjungos narė, pažymėjo, kad konstruktyvi profsąjungos pozicija padeda savivaldybei sėkmingiau spręsti mokyklų ir jų darbuotojų problemas.

Apie profsąjungos rūpestį mokytojų laisvalaikiu kalbėjo Vilniaus rajono susivienijimo pirmininko pavaduotoja Svetlana Juodelienė. Profsąjungos nariams buvo organizuota ne viena ekskursija po Lietuvą, užmegzti ryšiai su kaimyninės Baltarusijos mokytojais, todėl įvyko kelios išvykos į Minską. Prieš keletą mėnesių, šv.Kalėdų išvakarėse, buvo organizuota įsimintina Vilniaus rajono mokytojų veteranų popietė.

Geranoriškas profsąjunginių organizacijų bei švietimo įstaigų vadovų bendradarbiavimas padeda spręsti sudėtingiausius švietimo darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, darbo apmokėjimo bei kitus klausimus, telkia ir vienija mokyklos bendruomenę. Apie tai kalbėjo Vilniaus rajono susivienijimo pirmininko pavaduotoja Ina Obolevičienė.

Dalykiški, aktualūs ir išsamūs buvo profsąjungos pirminių organizacijų pirmininkų: Čekoniškių vidurinės mokyklos – Tatjanos Višnevskos, Bezdonių J.Slovackio vidurinės mokyklos – Františkos Jankovskos, Nemenčinės K.Parčevskio gimnazijos – Kristinos Rostovskos, Visalaukės pagrindinės mokyklos – Janinos Markevič – pasisakymai.

Profsąjunginės organizacijos – rimtas socialinis partneris ir pagalbininkas, be jos sunku įsivaizduoti sėkmingą mokyklų darbą. Tai buvo pagrindinė mokyklų vadovų – Žanetos Jankovskos (Rudaminos F. Ruščico gimnazija), Tadeušo Grigorovičiaus (Nemenčinės K.Parčevskio gimnazija), Mečislavos Petkevič (Medininkų šv.Kazimiero vidurinė mokykla) – pasisakymų mintis.

Visi pasisakiusieji vieningai apgailestavo, kad dėl sveikatos Tamara Paramonova turi palikti Vilniaus rajono susivienijimo vadovo postą, nuoširdžiai dėkojo už tai, kad jos rūpesčiu net ir sunkiausiais mokyklų gyvenimo momentais profsąjunga gyvavo, palaikė švietimo darbuotojų dvasią.

Naująja LŠDPS Vilniaus rajono susivienijimo pirmininke išrinkta Švietimo skyriaus vyr. specialistė Ina Obolevičienė. Jos pavaduotojais – Rudaminos F. Ruščico gimnazijos socialinė pedagogė Svetlana Juodelienė ir Pagirių gimnazijos mokytojas Edvardas Germanavičius. Naujieji vadovai ir Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkų taryba, kurią sudaro visi pirminių organizacijų pirmininkai, nusprendė susirinkti į pirmąjį pasitarimą jau gegužės mėnesį, apmąstę ir atsiveždami pasiūlymus tolimesnei profsąjunginei veiklai.

LŠDPS Vilniaus rajono susivienijimo pirmininko pavaduotojas Edvardas Germanavičius

LSDPS_logas-tikras