Vilniaus raj. pirmininkų posėdis

2011-06-17

ktg2

Gegužės 31 d. įvyko pirmasis neseniai išrinktos LŠDPS Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkų tarybos posėdis. Jį pradėjo naujai išrinkta susivienijimo pirmininkė Ina Obolevičienė, kelias kadencijas ji buvo renkama pirmininkės pavaduotoja. Buvusi ilgametė susivienijimo pirmininkė Tamara Paramonova jau sėdėjo tarp eilinių tarybos narių ir sunkiai slėpdama jaudulį stebėjo savo kolegės debiutą.

Pirmininkų taryba išsamiai išnagrinėjo veiklos krypčių 2011 – 2013 metams , 2011 m. veiklos plano projektus ir juos patvirtino. Šiuose dokumentuose pagrindinis dėmesys skiriamas naujų narių pritraukimui, aktyvo mokymui ir bendradarbiavimui su savivaldybe bei švietimo įstaigomis sprendžiant švietimo darbuotojų aktualias problemas. Posėdyje buvo išrinkta pirmininkų tarybos prezidiumo dalis (dalis prezidiumo jau buvo išrinkta ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu 2011-04-19). Prezidiumas sudarytas iš 9 narių. Dešimtąja – prezidiumo garbės nare jau ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buvo išrinkta buvusi ilgametė LŠDPS Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkė – Tamara Paramonova.

Posėdžio dalyvius optimistiškai nuteikė ir tai, kad jame dalyvavo rajono savivaldybės vicemeras Jan Gabriel Mincevič ir Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič. Jau tapo kasdienybe, kad įvairaus rango vadovai į profsąjungos renginį ateina trumpam, pirmieji pasisako ir atsiprašę dėl užimtumo išeina. Šiuo atveju buvo parodyta pagarba profsąjungos aktyvui – vadovai išklausė svarstomus klausimus ir po to kalbėjo apie savivaldybės ir profsąjungos bendradarbiavimo galimybes.

J.G.Mincevič pabrėžė, kad ir profsąjunga, ir savivaldybė siekia tų pačių tikslų: išsaugoti mokyklas, mokytojų darbo vietas. Vicemeras kritiškai atsiliepė apie neseniai priimtą Švietimo įstatymą, kuris bus pražūtingas mažesnėms , ypač tautinių mažumų, mokykloms.

Švietimo skyriaus vedėja L.Andruškevič užtikrino, kad sprendžiant mokytojų darbo krūvio, darbo sąlygų gerinimo kitus klausimus, bus atsižvelgiama į profsąjungos – rimto socialinio partnerio – nuomonę.

Edvardas Germanavičius LŠDPS Vilniaus r. susivienijimo pirmininkės pavaduotojas

LSDPS_logas-tikras