Vilniaus l/d „Žvangutis”: ledai pajudėjo

2012-01-25

Štai ir praėjo metai, kai mūsų lopšelis-darželis „Žvangutis” įstojo į LŠDPS gretas. Kol nebuvome profesinės sąjungos nariais turėjome bėdų. Mums buvo sakoma, kad reikia taupyti ir mes taupėme: ėjome „savo noru“ neapmokamų atostogų, nebuvo mokami pavadavimai, kažkiek laiko neturėjome nekontaktinių valandų, o svarbiausia, neturėjome jokio supratimo apie mūsų lopšelio-darželio finansinę padėtį. Direktorė darželio bendruomenės nesupažindindavo nei su sąmatomis, nei su tarifikacijomis, nei su kitais finansiniais dokumentais (kol nebuvome profsąjungos nariais nežinojome, kad mes galime gauti šią informaciją. Trūko informacijos apie naujoves, naujai išleistus dokumentus, viską sužinodavome tik per koleges iš kitų darželių. Tokia padėtis daugeliui pradėjo nepatikti. Pradėjome ieškoti išeities. Sužinojome, kad šalia esančiame darželyje „Pipiras” yra įsikūrusi profesinė organizacija. Pirmininkė Irena Peciukonienė padėjo įkurti profesinę organizaciją ir mums. Įstojo penkiolika žmonių, nors mūsų darželis nedidelis – tik šešių grupių.
Po metų galime pasidžiaugti: 2011 m. jau nereikėjo eiti neapmokamų atostogų, auklėtojos atgavo nekontaktines valandas, apmokami pavadavimai, iš direktorės gauname visą norimą informaciją. Aišku, ne iš karto viskas taip lengvai klojosi, bet pamažu „ledai pajudėjo”.
Prireikus juridinės konsultacijos, visada noriai padeda LŠDPS dirbanti teisininkė Ž.Jurevičiūtė, būstinėje gauname visą reikalingą informaciją, naujai išleistų dokumentų kopijas.
2011-11-17 LŠDPS ir Vilniaus m. Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamentas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Taigi, galėjome kreiptis pagalbos į atsakingus asmenis, kurie padėjo išsiaiškinti lopšelio-darželio finansinę padėtį. Tai padarius atsirado galimybė įstaigos darbuotojams sumokėti piniginius priedus iš sutaupytų lėšų.
Praėjo tik metai, o pasiekta tikrai labai daug.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žvangutis” profesinės organizacijos pirmininkė
Nijolė Kabačiauskaitė

LSDPS_logas-tikras