Vilniaus „ikimokyklinukų” posėdis

2011-03-31

Vilniaus_darzai

Kovo 30 d. vyko LŠDPS Vilniaus ikimokyklinių ugdymo įstaigų pirmininkų pasitarimas. Jame dalyvavo IUĮDC pirmininkė I. Peciukonienė bei Vilniaus susivienijimo pirmininkas G. Skapas.

Pasitarime Vilniaus susivienijimo pirmininkas G. Skapas informavo apie susitikimą su Švietimo departamento direktoriumi A. Petroniu, paminėjo kad susitikime buvo kalbėta apie realią ugdymo įstaigų padėtį, jų reorganizavimą bei klasių/grupių komplektavimą maksimaliai panaudojant krepšelio lėšas bei taupant savivaldybės lėšas.

Taip pat buvo aptartos Vilniaus darželių „Drevinukas“ ir „Gilužis“ problemos.

Vilniaus susivienijimo pirmininkas priminė, kad naujas švietimo įstatymas Seime priimtas, pateiktas prezidentei pasirašyti ir paminėjo, kad profsąjunga turi didelę įtaką poįstatyminių aktų svarstyme ir priėmime. Sakė, kad gautas švietimo įstaigų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projektas, laukiama naujo personalo suderinimo tvarkos aprašo projekto.

I. Peciukonienė  ir O. Orlauskienė inicijavo diskusiją dėl „ikimokyklinukų“, vadovų ir valdžios atstovų konferencijos. Ją planuojama organizuoti balandžio mėnesį.

LSDPS_logas-tikras