Viešumas vis dar kelia baimę Lietuvos valdininkams

2020-01-09

alt

                                                                                                                                                                 Irmanto Gelūno / 15min nuotr. / Aidas Aldakauskas

 

Viena iš labiausiai aktualių problemų šiandien mokyklose vis dar išlieka neskaidraus etatinio modelio taikymas, sukeliantis sumaištį ir susipriešinimą Lietuvos švietimo bendruomenėje. 2018 metų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos organizuoto mokytojų streiko metu buvo pareikalauta, kad šis modelis būtų tobulinamas, siekiant tikslumo, aiškumo bei skaidrumo. Kaip ir buvo pažadėjusi, praėjusių metų pabaigoje ŠMSM sudarė etatinio modelio tobulinimo darbo grupę, kurios dauguma narių yra ministerijos kviesti atstovai. Pirmojo posėdžio metu, kuris vyko 2019 metų gruodžio mėnesį, LŠDPS, siekdama viešumo ir norėdama įtraukti bei informuoti švietimo bendruomenę apie šį procesą, pasiūlė darbo grupės posėdžius filmuoti, tam kad mokytojai galėtų stebėti ir teikti savo siūlymus darbo eigoje.

Sprendimas filmuoti sulaukė audringos darbo grupės narių reakcijos, pasipiktinimo. O netrukus jos nariai gavo ŠMSM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriaus Aido Aldakausko (visiems gerai žinomo kaip nesėkmingo etatinio modelio krikštatėvio) informacinį pranešimą, kuriame nurodoma, kad „bet kokiam filmavimui ar fotografavimui, atvaizdų panaudojimui yra būtinas asmens sutikimas.“ Aido Aldakausko nuomone, gali būti pažeista darbo grupės narių teisė į privatų gyvenimą, todėl tokie veiksmai (filmavimas ar fotografavimas, atvaizdų panaudojimas), negavus kiekvieno darbo grupės nario sutikimo, būtų neteisėti. Pranešime taip pat nurodoma, kad „dėl iškilusios grėsmės darbo grupės narių saugumui, numatoma parengti darbo grupės „Dėl mokytojų etatinio apmokėjimo tobulinimo” narių  elektroninę SUTIKIMO formą ir išsiųsti darbo grupės nariams bendruoju elektroniniu paštu.“

LŠDPS pirmininko A.Navicko nuomone, šis pono Aido Aldakausko kreipimasis į darbo grupės narius yra noras sutrukdyti švietimo bendruomenei sekti derybų dėl etatinio modelio atnaujinimo procesą bei teisę gauti iš valstybės institucijų bei įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, nors šios institucijos pačios turėtų siekti veiklos viešumo bei skaidrumo.

LŠDPS mano, kad ši darbo grupė yra ŠMSM sudarytas darinys, kuriuo ministerija siekia įgyvendinti jos kompetencijai priskirtas funkcijas. Todėl tokios darbo grupės veikla pati savaime jau nėra slapta. Manome, jog šios darbo grupės veikla savaime yra vieša. Norėtume atkreipti dėmesį, kad visi sudarytos darbo grupės nariai yra vieši asmenys (dokumentuose yra pažymima kiekvieno nario užimamos pareigos, dėl kurių jis į šią grupę įtraukiamas). Todėl  asmens sutikimo fotografuoti ar filmuoti nereikia, jeigu šie veiksmai yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi.

Taigi, darbo grupės posėdžių filmavimas ir fotografavimas yra leistinas ir tam nereikia jokio darbo grupės narių sutikimo ne tik todėl, kad pati darbo grupė yra valstybės institucijos veiklos išraiška, apie kurią informaciją skleisti privaloma, tačiau ir todėl, kad darbo grupėje dalyvaujantys asmenys yra vieši, jie tuo metu atlieka visuomeninę veiklą arba tarnybinę pareigą. Todėl pono A. Aldakausko, greičiausiai įpareigoto ŠMSM atsakingų darbuotojų, bandymas išvengti viešumo svarstant svarbius ir mokytojams labai aktualius klausimus kelia nerimą visai švietimo bendruomenei.

Sausio 9 d.14 val. vyks antrasis etatinio modelio tobulinimo darbo grupė posėdis. Jeigu ŠMSM jo netransliuos, tokį įrašą darys LŠDPS.

LŠDPS informacija