Vietos spauda apie incidentą Raseiniuose

2011-10-14

Bulot

Dievaži, tą, kas pastaruoju metuvyksta Raseiniuose, galima išvysti tik aštraus siužeto Holivudo filmuose: aukščiausia rajono valdžia atpuola į vaikų darželį vaikyti besisteigiančios profsąjungos, pats meras filmuoja maištininkus, moterėlės atima jo mobilųjį telefoną, kuriuo tai buvo daroma, meras pagrasina policija, o švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas jau dairosi Baudžiamojo kodekso, kurio 177 str. numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas trukdo profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai…(straipsnis „Liepaitės susigrūmė su ąžuolais” dienraštyje „ Alio Raseiniai” ) Apie ne gimines

Tai, kad mero R. Ačo žmona jam yra ne giminaitė, mes jau išsiaiškinome ankstesniuose straipsniuose. Dėl tos pačios priežasties ponui merui yra svetima ir jo žmonos sesuo Aušra Jankauskienė, per „apmaudžią klaidą“ vos nepraradusi direktorės posto „Liepaitės“ vaikų darželyje, mat susumavus konkurso rezultatus direktoriaus pareigybei užimti, neleistinai paaiškėjo, kad konkursą laimėjo Indrė Matevičienė. Tačiau, laimei, laiku susizgribta ir„apmaudi klaida“ buvo ištaisyta (tai sekretorė blogai balus suskaičiavo) ir direktore buvo paskelbta merui ne giminaitė, o tik svetimos moters sesuo A. Jankauskienė.

Profsąjungiečių vedlys V. Bulotas sako, kad tokios „apmaudžios klaidos“ galėjusios įvykti ir per didelį skubėjimą: „Konkursas buvo paskelbtas paskutinėmis birželio dienomis, o nuo liepos 1-osios turėjo įsigalioti naujoji švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarka. Todėl reikėjo mikliai suktis, kad neprisieitų konkurso rengti pagal naujus reikalavimus, tuo labiau kad buvo pats vidurvasaris, pats atostogų metas. Pagal naująją vadovų skyrimo tvarką pirmasis etapas būtų vykęs Vilniuje, ten būtų testuojama, neduokdie, dar ir apie giminystę būtų pasiteiravę. Taigi, reikėjo skubėti, o kai skubi, tai ir „apmaudžios klaidos“ būna neišvengiamos.“ Pasak švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus, „reikalavimai mokyklų vadovams keičiasi su besikeičiančiu gyvenimu. Siekiame, kad būtų eliminuota galima politikų įtaka – mokyklų vadovais taptų kompetentingi, tvirtų vertybinių nuostatų ir vadybinių gebėjimų turintys žmonės.“ Deja, kad taip atsitiktų „Liepaitėje“, pritrūko tik trejeto dienų.

Incidentas su pastiprinimu

Apie rugsėjo 29-osios incidentą „Liepaitėje“ „Alio, Raseiniai“ jau rašė praeitame numeryje. Kaip pasakoja V. Bulotas, tądien po darbo, apie pusę šešių vakaro, „Liepaitėje“vyko profsąjungos steigiamasis susirinkimas. Maždaug po valandos prie jų prisijungė ir meras R. Ačas
bei administracijos direktorė Aurelija Ložytė. Meras iškart įsakmiai pareikalavęs paaiškinti, kas čia vyksta, bet kartu sakęs, kad viskas vyksta neteisėtai, nurodęs išsiskirstyti, pageidavęs dalyvių sąrašo ir netgi pasiaiškinimų, o galop išsitraukęs savo mobilųjį telefoną ir
pradėjęs filmuoti nepaklusniuosius. Tada pagalbos ėmė šauktis ir pats profsąjungiečių pirmininkas V. Bulotas: „Bet man bekalbant telefonu apie steigiamojo susirinkimo išvaikymą ir daromą psichologinį spaudimą, meras netikėtai atsitraukė ir, pagrasinęs policija, išvažiavo, o mes tęsėme susirinkimą, išsirinkome vadovybę, surašėme protokolą. Ką ten slėpt, nuotaika visų buvo bjauri.“

O kitądien, tik jau viduryje darbo dienos, į „Liepaitę“ atvyko visas rajono valdžios desantas. Kartu su meru atvyko vicemeras Sigitas Vaičius, švietimiečių vadovės funkcijas atliekanti Regina Petreikienė bei to paties skyriaus vyr. specialistė Asta Pagarauskaitė, R. Ačo bendražygė Aldona Radčenko, Savivaldybės personalo ir teisės skyriaus vedėja Rima Kedavičienė bei šio skyriaus specialistas Ramūnas Vaitkus, Savivaldybės atstovas ryšiams su visuomene Sigitas Gudžiūnas, rajono Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis. V. Bulotas iškart paprašo atkreipti dėmesį į susirinkimo laiką: „Mes 29-ąją buvome susirinkę po darbo, bet mus apkaltino, kad moterys ne su vaikais dirba, o mitinguoja. Kaip jau žinote, apie jokius mitingus čia negali būti nė kalbos.Tuo tarpu savivaldybės desantas 30 dieną atbildėjo per patį darbo dienos vidurį. Kas dirbs su vaikais, jiems jau neberūpėjo. Ar čia ne dvigubi standartai? Mums ir po darbo negalima, jiems – ir darbo metu nė motais.“

Draudimų pasekmė

Susirinkimą pradėjusi darželio direktorė A. Jankauskienė (merui ne giminaitė) bandė paaiškinti, dėl ko susirinkta, tačiau V. Bulotas prisipažįsta ilgai to nesupratęs, o kai norėjęs ko nors paklausti ar įsiterpti, mero buvo tildomas: „Ne tik aš buvau tildomas. Jei skaitėte susirinkimo stenogramą, tai meras ir baudžiamąja atsakomybe grūmojo, ir kitaip psichologiškai žmones spaudė. Man vėl policija pagrasino,paistė apie neva labai blogą situaciją darželyje.“

Kolektyvo išrinkta „Liepaitės“ profsąjungos pirmininkė Roma Kasparavičienė mano, kad prastos situacijos darželyje nėra ir jos niekada nebuvo. Jei kas ir buvo negerai, tai yra institucijos, kurios iš to duoną valgo, tad jos tegul ir aiškinasi, o darželis išties esąs šaunus, net
respublikoje laurus skinantis. O ir vakarykštis, 29 dienos susirinkimas nebuvęs toks, kokį jį kai kas gal įsivaizdavo ir, panašu, savo vaizdinio išsigando: „Dar pavasarį bandėme įsteigti Darbo tarybą.  Ją netgi pati buvusioji direktorė inicijavo. Bet prasidėjo vasaros atostogos ir taryba liko neįkurta. Todėl po atostogų, rugpjūčio 30-ąją, nuėjome jau pas naująją direktorę Aušrą ir paklausėme, ar galime užbaigti savo sumanymo įgyvendinimą, tuo labiau, kad beveik viskas jau buvo padaryta, bebuvo likęs vienas balsavimas. Direktorė tam neprieštaravo, tačiau paskelbus rinki-mų laiką staiga pasakė, kad jokių rinkimų nebus, girdi, mes pasitarėme ir neleisime. Tapo įdomu, kas tie „mes“, nes nė vienas pedagogas, komisijos narys apie tokį pasitarimą nieko nežinojo.“ R. Kasparavičienė sakė bandžiusi išsiaiškinti, kodėl draudžiama įkurti Darbo tarybą? Atsakymas – sunki padėtis. „Atleiskit, sakiau, aš tikrai nematau sunkios padėties: pedagogai dirba savo darbą, padėjėjos – dirba savo, kiti irgi dirba. Mes tikrai nematome nieko sunkaus. Gal administracijoje ir yra kas sunkaus, kai visokiais, atsiprašant, pletkais užsiiminėjama, stebėjimais, kas kur nuėjo, kas kur išėjo…“

Tad kas beliko „Liepaitės“ kolektyvui? Ogi tik tai, kas ir buvo padaryta: „Pasiskambinome rajono profsąjungospirmininkui ir klausė, ką daryti? Jis sutiko atvykti po darbo, kad padėtų teisiškai išeiti iš aklavietės.“     Toliau reikėtų skaityti nuo pradžių: netrukus pribuvo meras su administracijos direktore ir t. t. Taigi išeitų, kad visas šis kipišas buvo išprovokuotas pačios direktorės, tai – draudimo pasekmė.

Netiesos sakymas

Meras sakė, kad Savivaldybė yra darželio steigėja ir jie tikrai nestovės tokių procesų nuošalėje, nes ir taip per ilgai čia viskas buvę toleruojama: „Ir tie visi grobstymo atvejai, ir tie visi kiti dalykai. Mes visus tuos atvejus žinom, kai per perdavimą buvo suvežti kai kurie
daiktai į darželį.“ „Liepaitės“ profsąjungos pirmininkės pavaduotoja Romena Drąsutienė sako, kad ir toje vietoje meras kalba netiesą, jis negali nežinoti, kaip su tais neva suvažiavusiais“ daiktais buvo:  „Kai mes laikraštyje perskaitėme, kad į darželį ar ne nakčia buvo suvežti baldai, negalėjome su tokiu melu sutikti. Aš tada paskambinau ir pasakiau, kad tai – melas. Mes tais daiktais visąlaik naudojomės, jie darželyje buvo. Bet mane tuoj pat išsikvietė Gudžiūnas, atstovas spaudai, po nosimi pakišo diktofoną ir perdavė „mero linkėjimus“:
moterisjei nenurimsi, mes tave stebėsime ir perduosime teisėsaugai. Kaltino, kad trukdau žiniasklaidai.“ R. Drąsutienė sako, kad ir šiandien savo žodžių neatsiimanti: tie daiktai visąlaik buvę darželyje ir patikrinimo metu jie niekur nebuvo vežiojami. Tą patį liudija ir kitos auklėtojos. Moteris pasiguodė, kad S. Gudžiūno grasinimai gerokai atsiliepę jos sveikatai.

Šioje vietoje belieka viešai pasakyti, kaip spaudoje atsirado R. Drąsutienės neigiami faktai. Kaip žinote, visa informacija, atėjus į valdžią R. Ačui, gaunama tik per atstovą spaudai. Kartais atstovas redakcijoms pateikia tik faktus, o kartais – ir paruoštus straipsnius. Tai yra oficialus valdžios atstovas, kuriuo netikėti tiesiog negalima. Taip buvo ir R. Drąsutienės minimu atveju: S. Gudžiūnas ne tik apie vogtų daiktų suvežimą papasakojo, bet ir pakvietė atsakingą darželio darbuotoją, kuri  paliudijo daiktų atsiradimo faktą. Jei R. Drąsutienė ir jos kolegės sako tiesą (o jos už ją galvą guldo), tai ko verti Savivaldybės pateikiami ,,faktai“. Tuo labiau, kad su tokiais, atsiprašant, „faktų“ pateikimais Raseinių savivaldybėje teko susidurti ne kartą. R. Drąsutienė sakosi per valdžios desantą darželyje bandžiusi S. Gudžiūnui priminti „mero linkėjimus“, bet jis paklausęs, ar ji turinti liudininkų.

Neišsigando

Pirmąjį vakarą „Liepaitėje“, kurį sutrikdė mero vizitas, į profsąjungą įstojo 11 darbuotojų. Po keleto dienų jų buvo jau 23, o šiandien – jau per 30. Žinant, kad šiaip jau profsąjungos iš gero gyvenimo nesikuria, galima spėti, kad „Liepaitėje“ žmonėms nėra gerai. „Mestos tokios didžiulės valdžios pajėgos, kad sutrukdytų įsikurti profsąjungai. Kalbama tik apie galimus drausmės pažeidimus, nors taip ir neįvardijo nė vieno jų. Ir tas grasinantis, pakeltas mero tonas. Bet netgi jei ir būtų kokių nors pažeidimų, tai kiekvienoje normalioje įstaigoje tokius klausimus sprendžia įstaigos vadovai. Kaltina, kad darželyje jau įsivyravo anarchija, kas, pagal žodyną, reikštų didžiulį netvarkos mastą. Kaip galėjo visoje Lietuvoje viename geriausių darželių taip staiga įsigalėti anarchija? Kas pasikeitė? Pedagogai – tie patys, tėvai – tie patys, vaikai – irgi, aplinka – ta pati… Atėjo tik nauja direktorė, kuriai, galbūt, nelabai sekasi išsikovoti autoritetą, nes tam reikia pastangų, tam tikrų charakterio savybių bei kompetencijos, t. y. tokių dalykų, kurių negali suteikti net galingasai sesės vyras“, – kalbėjo V. Bulotas.

Įvykių sūkuryje dalyvavęs tarybos narys Vaidas Kuzmarskis mano, kad dėl tokios situacijos net ne direktorė kalta, tuo labiau – ne kolektyvas, o partijos, į postus skubančios susodinti savus žmones, o paskui jais manipuliuojančios. „Žmonėms tiesiog nebepaliekama kito pasirinkimo: jie turi arba stoti į partiją Tvarka ir teisingumas, arba burtis į profsąjungą.“

Dėl incidento „Liepaitėje“ V. Bulotas pasiskundė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai, Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkui dr. Aleksui Bružui. Nors merui jo žmona yra ne giminaitė, o darželio direktorė – tik ne giminaitės sesuo, V. Bulotas prašo išaiškinti, ar meras šalia kita ko nebus supainiojęs viešuosius ir privačius interesus.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas dr. A. Bružas, išgirdęs apie incidentą Raseiniuose, liko be žado: visokiausių situacijų yra pasitaikę ir gan nemalonių, bet tokių protu nesuvokiamų– tikrai ne.

Nijolė PETROŠIŪTĖ

alioraseiniai.lt