Švenčionys: sunkumai užgrūdino ir sustiprino

2015-02-26

Vasario 19 d. įvyko LŠDPS Švenčionių rajono susivienijimo konferencija „Vienykimės kokybiško švietimo labui!“. Susivienijimo pirmininkė Snieguolė Veličkienė pristatė dar gana jaunos organizacijos veiklą, problemas, daugiausiai susijusias su ugdymo įstaigų vadovų spaudimu darbuotojų atstovams. Ji pasidžiaugė naujos profesinė sąjungos įkūrimu bei spaudimui nepasidavusių švenčioniškių dalyvavimu protesto akcijose bei streike.

Konferencijoje dalyvavusi LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė priminė profsąjungų keltus reikalavimus, įvertino pedagogų dalyvavimą streike (beje, tai pirmasis streikas, kuriame dalyvavo ir lopšeliai-darželiai), informavo apie organizacijos planus. Ji taip pat papasakojo apie naujojo Darbo kodekso rengimą bei naujuosius Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų ir rekomendacijų projektus, apie Premjero sudarytos darbo grupės darbą.

Susirinkusieji dalijosi aktualijomis iš rajono mokyklų profesinių organizacijų. Švenčionių pradinės mokyklos profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja Virginija Duksienė sakė, kad konfrontacijos su vadovybe darbuotojų atstovai nejaučiantys, o ir į streiką reaguota taip pat civilizuotai. Jos teigimu, profsąjunga mokykloje įsikūrė nesant didelių problemų, tačiau aistrų derinant pedagogų krūvius, kyla.

Pabradės „Ryto“ gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė Asta Andrijauskienė papasakojo, kad kartais kyla nesutarimų su gimnazijos direktore, bet bandoma ieškoti abiems pusėms tinkamų sprendimų: administracija derina su darbuotojų atstovais ir darbo grafikus, ir pamokų tvarkaraščius, tariasi dėl papildomų valandų skirstymo bei kitais klausimais. Be to, mokyklos pedagogams atkurti aukščiausi koeficientai ir situacija šiuo metu nėra įtempta. Gal kiek audringai buvo reaguota į planuojamą streiką, bet, ko gero, tokios reakcijos sulaukta ir kitose mokyklose.

altAdutiškio vidurinės mokyklos profsąjungos pirmininkas Edgaras Maslianikas pasidalino dar įdomesne patirtimi. Mokykloje ne tik nederinami su profsąjunga derinti dokumentai, tačiau pasigendama ir elementaraus civilizuoto bendravimo. Beje, mokykla dėl galimai neteisėto profesinės sąjungos narės atleidimo yra apskųsta teismui, bylos nagrinėjimas turėtų prasidėti dar šį mėnesį.

Ramunė Šidlauskienė, Zigmo Žemaičio gimnazijos profsąjungos pirmininkė, pasidalino informacija apie bandymą surengti streiką jos mokykloje. Nors įtampos tąsyk netrūko, tačiau šiuo metu padėtis gimnazijoje normali, atkurti maksimalūs mokytojų atlyginimų koeficientai, o organizacija, ištvėrusi sunkumus, tik sustiprėjo.

Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos profsąjungos pirmininkė Sniežana Novikova paminėjo, kad mokykloje veikia dvi profesinės sąjungos, o jos vadovaujama organizacija direktorės nėra mėgiama ir to nevengiama viešai demonstruoti.

Nutarta ateityje „karštuose taškuose“ rengti darbuotojų susitikimus su LŠDPS vadovais ir teisininkais, o ugdymo įstaigų vadovus, kuriems iki šiol kyla klausimų dėl profsąjungos legitimumo, informuoti ir apie baudžiamąją atsakomybę už trukdymą teisėtai profesinių sąjungų veiklai.