Tėvai palaiko ir reikalauja skubiai tenkinti reikalavimus

2016-03-03

alt

Kovo 3 d. Vakarų Lietuvos tėvų forumas išplatino atvirą kreipimąsi į Seimo Pirmininkę Loretą Graužinienę, Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių ir švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėnienę, kuriame reikalaujama „prisiimti atsakomybę ir užtikrinti vaikų teisę į mokslą, skubiai tenkinti pedagogų reikalavimus bei pradėti kompleksiškai spręsti įsisenėjusias švietimo problemas“.

Kreipimesi teigiama, jog Vakarų Lietuvos tėvų forumas palaiko pedagogų reikalavimą daugiau dėmesio skirti švietimui, „tačiau tėvai sunerimę, kad į reikalavimus LR Vyriausybė vis dar neatsižvelgia, o mokiniai, kuriems streiko metu nevyksta pamokos, paliekami likimo valiai“.

Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkės Kristinos Paulikės pasirašytame rašte primenama, kad vaiko teisė į mokslą yra nurodyta Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. Už tai, kad ji dabar yra pažeidžiama, atsakomybę turinti prisiimti Vyriausybė bei kitos atsakingos valdžios institucijos.

„Lietuvos valdžia ir toliau tik deklaruoja švietimo prioritetą, palikdama švietimo įstaigas, vaikus ir mokytojus likimo valiai, o politikai bando problemas permesti vieni kitiems. Norime priminti, kad jos prasidėjo ne dabar ir ne prieš pusmetį, jos tęsiasi jau 25 metus ir tai ką šiandieną turime, yra seniai brendusi problema. Visą nepriklausomybės laikotarpį sulig kiekvienais rinkimais švietime eksperimentuojama, visais lygmenimis neatsakingai švaistomos valstybės lėšos, o rezultatas – nuskurdinta švietimo ir mokslo sistema, mokinių pasiekimai stulbinamai žemi, bendra švietimo kokybė katastrofiškai nukritusi. Keliame klausimą, ar mūsų vaikai, Lietuvos ateitis, per 25 metus nenusipelnė teisės į kokybišką mokslą?“, – retoriškai klausiama kreipimesi ir reikalaujama skubiai tenkinti profesinių sąjungų reikalavimus.

LŠDPS inf.