Trumpai šios savaitės susitikimų temos ir aptarti aspektai:

2018-12-16

 

Gruodžio 12 d.
Darbo grupės nariai išsakė savo poziciją dėl etatinio darbo apmokėjimo tvarkos. Beveik visi pritarė, kad yra labai daug trūkumų, kuriuos būtina šalinti. Etatinio darbo apmokėjimo modelis buvo priimtas skubotai, neatsižvelgiant į švietimo bendruomenės pasiūlymus, nuogąstavimus ir pastabas. Nuskambėjo net idėja, kad gal išvis reikėtų kol kas grįžti prie ankstesnės tvarkos ir tada ruošti etatinį iš naujo, tačiau visų bendru sutarimu nuspręsta, kad tai jau neracionalu ir reikia ieškoti kitų išeičių. Išklausyti siūlymai, kaip koreguoti etatinio sistemą. Pirmas – nustatyti aiškią etato struktūrą, kad būtų išvengta interpretacijų, subjektyvumo ir skirtingo apmokėjimo už tą patį darbą. Antras – nustatyti aiškias mokytojo veiklas, nukreiptas į kokybišką ugdymą. Aptarti siūlymai bus įtraukti į kelis teisės aktus: su mokytojų profesiniu tobulėjimu susijusių mokytojų veiklų aprašą, veiklų mokyklos bendruomenei aprašą, darbo krūvio sandarą pagal skirtingus dalykus ir darbo grafiko sudarymo nuostatas. Šiais dokumentais turės vadovautis visos mokyklos. Numatoma, kad šie keturi teisės aktai lydės dabar Seime svarstomas Prezidentės pateiktas įstatymo pataisos dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio tobulinimo, jos nukreiptos į aiškesnį, paprastesnį etatinio reglamentavimą.


Gruodžio 13 d. 
LŠDPS pasiūlė, kaip būtų galima įgyvendinti sprendimus, susijusius su mokytojų darbo užmokesčio didinimu (prioritetų tvarką ir preliminarų laikotarpį). Tuos pasiūlymus ministras R.Masiulis planavo 14 d. pristatyti Vyriausybėje. Taip pat ministras pateikė savo idėjas dėl vidinių finansinių švietimo sistemos resursų, klausė, kokios įstaigos, švietimo bendruomenės nuomone, galėtų dubliuoti savo funkcijas, būti perteklinės. Svarstytas darbo krūvio skaičiavimo algoritmas. Buvo susitarta dėl darbo grupių sudarymo ir krypčių kitai dienai. 
Gruodžio 14 d. 
9-11 val. rinkosi darbo grupė, analizuojanti algoritmo tobulinimą (O. Damskis, Regioninės politikos analizės skyriaus vedėjas, K. Markelienė, ŠMM Švietimo ekonomikos skyriaus vedėja, ir LŠDPS mokytojų atstovai). 
Buvo diskutuota dėl algoritmo sudedamųjų dalių, dėl to, kiek savaičių yra ugdymo plane ir kiek reikia skaičiuoti vedant metinį valandų skaičių. Mokytojų ir ŠMM atstovų nuomonė išsiskyrė. Aptarta palikti kitokį darbo krūvio sudarymo principą pradedančiajam mokytojui, jam suteikiant mažiau pamokų, o daugiau kitų veiklų, skirtų profesiniam augimui. ŠMM atstovai siūlė, kad pamokos sudarytų ne daugiau kaip 888 val. (60 proc.) iš 1512 etato valandų, pradedantiesiems – 756 val. (50 proc.). Taip pat svarstyta galimybė fiksuoti valandų veikloms mokyklos bendruomenei ir tobulėjimui minimalią ribą – 102 val. – visame etate. Darbo grupė tarėsi dėl mokytojo atlygio už darbų taisymą, siūlyta skaičiuoti ne pagal klasių, kuriose dirba, kiekį, o pagal bendrą mokinių, kuriuos moko, skaičių. Ne dėl visų taisymų nuomonė sutapo, buvo derinamos pozicijos. Pirmadienį LŠDPS atstovams turėtų būti atneštas įsakymo projektas. 
11-14 val. rinkosi darbo grupė, pristatanti pasiūlymus dėl darbo krūvį sudarančių veiklų (E. Nausėdienė, ŠMM pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, V. Bačkiūtė, ŠMM pedagogų veiklos skyriaus vedėja, ir LŠDPS mokytojų atstovai). Aptarti su pamokomis susiję darbai, veiklos mokyklos bendruomenei. Buvo kalbėta, kad labai svarbu modeliuojant darbo krūvį ir atlygį už jį užtikrinti sąlygas mokytojams ne tik atlikti pareigas, bet ir įgyvendinti savo teises.

Lilija Bručkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja