Trumpa streiko istorija

2018-12-02

alt

LŠDPS 2017 m. lapkričio 20 d. įteikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui reikalavimus, iškeltus 2017 m. lapkričio 18 d. suvažiavime. Švietimo ir mokslo ministerija atsakė LŠDPS kviesdama prisijungti prie galiojančios Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties (ją pasirašė kitos profesinės sąjungos ir mes matome, kuo tai baigėsi. Ugdymo įstaigos, kuriose veikia tos profesinės sąjungos, streikuoti pagal įstatymus negali, o į jų visus pasiūlymus ŠMM turi teisę nereaguoti arba išklausiusi visai neatsižvelgti – ir sėkmingai tuo naudojasi). Toks pasiūlymas netenkino, todėl LŠDPS inicijavo kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų komisijos sudarymą. 2018 m. sausio 18 d. buvo pakartotinai inicijuojamas kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų komisijos sudarymas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė neskyrė narių į Ginčo komisiją. Tai buvo juridinis pagrindas skelbti įspėjamąjį, o po to tikrąjį streiką. Tiek LŠDPS profesinės sąjungos reikalavimai, tiek bręstanti konfliktinė situacija ŠMM ir Vyriausybei buvo gerai žinoma jau visus metus. 

Darbo kodekso 246 straipsnis. Darbdavio įspėjimas apie būsimą streiką. 3. Skelbiant streiką, galima kelti tik tuos reikalavimus, kurie buvo nagrinėti ginčo komisijoje, tarpininkavimo metu arba darbo arbitraže.
Vadinasi, reikalavimuose, kad streikas būtų teisėtas, negalima keisti nė vieno žodžio, nė vienos datos. Kitu atveju darbdavys gali paduoti į teismą prašydamas pripažinti streiką neteisėtu. Bet yra teisėtas kelias pokyčiams – oficialios derybos streiko metu, kai galima koreguoti ir reikalavimus, ir datas.
Streiko reikalavimai:
1. Dėl aiškių ir konkrečių mokytojų etatinio apmokėjimo modelio principų:
1.1. etatą sudaro 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų. 
1.2. etatas gali būti dalinamas tik išlaikant tą pačią kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus proporciją.
1.3. Valandos etatui skaičiuojamos ne metams, o savaitei.
2. Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programa, kurioje būtų nurodytos konkrečios datos ir dydžiai. Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc.
3. Ne mažiau kaip šešios nekontaktinės valandos ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate. 
4. Įsipareigojimas mažinti vaikų/mokinių skaičių grupėse/klasėse, nurodant konkrečius skaičius ir terminus. Ppradėti mažinti vaikų/mokinių skaičių grupėse/klasėse:
4.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5-3 metų grupėse – iki 10 vaikų, 3-7 metų grupėse – iki 15 vaikų;
4.2. bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasėse iki 22, 5-12 klasėse – iki 26 mokinių.

Apibendrinimas
Reikalavimai: konkretūs ir aiškūs mokytojų etatinio apmokėjimo modelio principai, kurie realiai pagerintų darbo ir įvertinimo už darbą sąlygas, neleistų subjektyviai traktuoti įstatymų ir tvarkų (visa 1 dalis); įsipareigojimas pagal iš anksto susitartą konkrečią tvarką kelti visų mokytojų algas (nes dabar tie minimi 17 milijonų neaišku kam, kaip, už ką ir kada bus paskirstyti) (2 dalis), palankesnės darbo sąlygos, padėsiančios gerinti ugdymo kokybę (4 dalis). 
Tačiau prie tų reikalavimų galima pridėti dar vieną, neoficialų, bet teisėtą – ŠMM privalo susitarti ne tik su tomis organizacijomis, kurios pasirašo dėl mokytojams nepalankių sąlygų, bet ir su tomis, kurios gina mokytojų interesus. Nes demokratinėse šalyse yra įstatymai, kurie garantuoja teisę išreikšti nepasitenkinimą, jeigu yra piktybiškai ignoruojami pasiūlymai ir neinama į kompromisus. 
Būtent taip ir įvyko, nes kol mokytojai masiškai nepradėjo streikuoti, ŠMM ne tik nekalbėjo apie tai, kad etatinė apmokėjimo tvarka gali turėti trūkumų, kad ją reikia taisyti – viešai buvo žeminami tiek mokytojai, tiek mokyklų vadovai. 
Labai tikimės – ŠMM pamatys ir supras, kad mokytojai šitoje kovoje neliko vieniši, kad juos palaiko visuomenė, todėl krizinė situacija bus pradėti spręsti iš esmės, bus rastas kompromisas ir mes visi galėsime toliau tęsti savo darbą.

Lilija Bručkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja