Trišalė taryba – už ikimokyklinio ugdymo paslaugų tobulinimą

2013-06-19

{jcomments on}Birželio 19 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas apie ikimokyklinio ugdymo paslaugų tobulinimą. Jame dalyvavo LŠDPS prezidiumo narė, Ikimokyklinių įstaigų darbuotojų centro vadovė Irena Peciukonienė.

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Liucija Milašauskienė, pristačiusi klausimą, prašė, kad Trišalė taryba kreiptųsi į Premjerą bei švietimo ir mokslo ministrą, jog būtų perskaičiuojamos ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos. Jos teigimu, papildomų lėšų reikia, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogams būtų mokama už kolegių pavadavimą.

Keturiomis valandomis padidinti ikimokyklinio ugdymo krepšelį agitavo ir ministerijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė (nuotr. stovi). Ji sakė, jog tai būsianti paskata plėstis nevalstybinam darželių tinklui.

Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Jonas Mickus priminė konkrečius Švietimo ir mokslo darbo grupės pasiūlymus bei paskaičiavus papildomų lėšų poreikiui, tačiau jokio rezultato iki šiol nėra. Jis replikavo dėl papildomų keturių valandų, kurioms lėšų nebus skiriama, jos bus atimamos iš savivaldybių biudžetų ir grąžinamos kaip tikslinė dotacija.

„Taigi pinigų nepadaugės, atlyginimai nepadidės, tik atsiras prielaidos steigtis privačioms įstaigoms. Bet kai buvo įvestas keturių valandų ikimokyklinio ugdymo krepšelis, privačiose įstaigose mėnesio įmoka tėvams nesumažėjo, nors valstybė atėmė pinigus iš savivaldybių ir skyrė privačioms įstaigoms. Per tai savivaldybės neteko apie 40 mln. litų“, – kalbėjo J. Mickus.

L. Milašauskienė pasiūlė lėšas, kurios sutaupomos dėl mokinių mažėjimo bendrojo ugdymo įstaigose, skirti ikimokykliniam ugdymui, kur yra perteklius vaikų. Vilniaus pedagogai, pavyzdžiui, turi gerokai daugiau vaikų, nei priklausytų.

G. Šeibokienė informavo, kad ikimokyklinio ugdymo krepšelis įvestas tam, kad sistema veiktų skaidriai, o ministerija savivaldybėms skirianti papildomų pinigų šio mechanizmo plėtrai. štai 2011 m. skirta virš 11 mln., o 2012 – virš 18 mln. litų. Ji informavo, kad birželio 27 d. vyks švietimo ir mokslo ministro „derybos“ su Premjeru ir finansų ministru dėl tolimesnės plėtros.

L. Milašauskienė taip pat kalbėjo apie Švietimo komitetą prie Trišalės tarybos, kuris esą nedaug ką pakeitė, o šiuo metu jo veikla apskritai yra sustojusi. Ji teigė, kad komiteto veiklą būtina atnaujinti.