Įtrauktos naujos nuostatos: 18 kontaktinių, nauji koefic. spec.pedagogam, auklėtojoms didinti nekontaktinių valandų skaičių

2011-05-27

mingr2

2011 m. gegužės 20 d. 14 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko darbo grupės siūlymams dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos atnaujinimo ir Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašo tobulinimo parengti paskutinis posėdis prieš patvirtinant jį.

Daugelių mūsų grupės pasiūlymų buvo įrašyti į darbo apmokėjimo aprašą jau anksčiau. Tačiau nemaža esminių problemų liko neišspręstos, nes ŠMM mano, kad mūsų pasiūlymams įgyvendinti reikalingi papildomi asignavimai.

Mes įrodėme, kad mūsų pasiūlymai ir jų įgyvendinimas nepareikalaus papildomų biudžetinių asignavimų. Keli ankstesnieji pasiūlymai, kurie jau įrašyti į darbo apmokėjimo aprašą, sutaupo reikiamą kiekį lėšų, būtinų įgyvendint kai kuriems mūsų pasiūlymams. Pastebime, kad nemaža MK lėšų savivaldybės 2010 metais panaudojo ne pagal paskirtį. Todėl turime pakankamai lėšų, kad padaryti darbo apmokėjimo aprašą labiau subalansuotą, teisingesnį ir mažiau keliantį prieštaravimų.

mingr3mingr4mingr5mingr7

Sutarėme įtraukti nuostatas:

1.      Kad mokytojų darbo krūvį (pamokų normą) sudaro 18 kontaktinių valandų per savaitę.

Dabar galiojančiame darbo apmokėjimo apraše kalbama apie 18 pedagoginių darbo valandų per savaitę (pedagogines darbo valandas sudaro kontaktinės ir papildomos valandos už pasiruošimą pamokoms, sąsiuvinių taisymą, vadovavimų klasei ir kt.). Todėl sudaromos prielaidos mokyklų vadovams dirbtinai mažinti mokytojams darbo krūvį priimant į darbą vis naujus darbuotojus netgi ne iš švietimo sistemos.

Naujajame projekte šio siūlymo formuluotėje nors ir atsirado „18 kontaktinių valandų“ bet kad tai sudaro mokytojų darbo krūvį nelabai aišku.

2.      Specialiesiems pedagogams nustatyti naujus tarnybinių atlyginimų koeficientus.
Specialiesiems pedagogams  nustatyti tarnybinių atlyginimų koeficientus, koeficientų vidurkiu laikant  koeficientus, buvusius laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-08-21, kaip ir kitiems mokytojams ir diskriminavimas būtų panaikintas.

3.      Ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojoms padidinti nekontaktinių valandų skaičių: vietoje esančių 3 nekontaktinių val. iš 36 val. numatyti 6 nekontaktines valandas.

Darbas ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir toliau lieka mažiausiai apmokamos. Apmokama tik dalis visos auklėtojos veiklos, kurią vykdo kasdien būdama kontakte su vaikais. Per išskirtas 3 nekontaktines valandas savaitėje auklėtoja niekaip negali atlikti visų būtinų darbų, bet privalo, o už tai nemokama. O tų darbų daugybė.

LSDPS_logas-tikras