Telšiuose susitikta su meru ir vicemeru

2011-04-20

ft4

2011-04-15 Telšių r. ŠDPS vadovai susitiko su naujais savivaldybės vadovais: meru V. Kleiva, vicemeru P. Kuizinu ir finansų sk.vedėja R. Radimoniene. Dar kartą buvo svarstytas klausymas dėl koeficentų atstatymo ikimokyklinių įstaigų pedagogams. Bendru surtarimu l/d darbuotojai nuo balandžio 1 – os dienos gaus didesnius atlyginimus. Kompensuojant pirmo ketvirčio darbo užmokestį, rugsėjo mėn. įvertinus ikimokyklinių įstaigų finansinę padėtį, bus priimtas sprendimas mokėti priedus prie darbo užmokesčio. Taip pat pasiektas sutarimas, kad šiais metais,nepaisant sunkios rajono situacijos, l/d darbuotojai nemokamų atostogų neis.
Su rajono vadovais taip pat sutarta nuolat keistis informaciją dėl pokyčių švietimo srityje.Visa projektinė medžiaga dėl sprendimų, liečiančių švietimą, elektroniniu būdu bus pateikta profsąjungai
aprobuoti. Tokiu būdu bus galima realiai įtakoti sprendimus dėl mokinių srautų reguliavimo ir mokytojų įdarbinimo,reoganizuojant mokyklų tinklą.

(nuotr. Telšių meras V. Kleiva ir ministras G. Steponavičius)

Telšių r. ŠDPS informacija