Įteikti reikalavimai Švietimo ir mokslo ministerijai

2014-06-18

Birželio 17 d. į Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinę atstovybę susibūrusios 5 pedagogų profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) , Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga ,,Solidarumas“- bendrame posėdyje aptarė reikalavimus, teikiamus Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) dėl švietimo sektoriaus padėties gerinimo, bei veiksmų planą iškeltiems reikalavimams įgyvendinti.

Jau ne vienerius metus blogėjanti situacija švietime (švietimo sistemos finansavimo mažinimas, kai iš 2009 m. skiriamų 7 procentų nuo BVP (bendrojo vidaus produkto) teliko tik 4,3 procentai) skatina profesines sąjungas priimti ryžtingus sprendimus ir kovoti, nes kasmet mažinamas finansavimas švietimui siaurina mokinių galimybes bei silpnina pačią valstybę.

Posėdyje analizuoti svarbiausi veiksniai, lemiantys ugdymo kokybės prastėjimą: dėl nepakankamo finansavimo siaurinamas programų pasirinkimas, dėl per didelio vaikų skaičiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei per didelio mokinių skaičiaus klasėse prastėjanti ugdymo kokybė bei valstybės vykdoma politika, menkinanti pedagogo profesijos prestižą.

Vykusiame posėdyje dar kartą atkreiptas dėmesys į tai, kad šių neigiamų veiksnių sprendimas – tai svarbiausias žingsnis siekiant apsaugoti švietimo sistemą nuo griūties, todėl teikiami reikalavimai ŠMM, o būtent: iki 2014 m. rugsėjo 1 d. atkurti mokinio krepšelio dydį, buvusį iki 2009 m. (3774 lt), ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimus prilyginti bendrojo lavinimo mokytojų atlyginimams, atkurti bazinę mėnesio algą (BMA), buvusią iki 2009 m. (128 Lt), ikimokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 metų vaikų grupes sumažinti iki 10, o 3-7 metų – iki 15 vaikų, bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse maksimalų mokinių skaičių sumažinti iki 20-22, 5-8 klasių mokinių maksimalų skaičių sumažinti iki 24-26, o 9-12 klasėse – iki 22-24 mokinių, pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį bei iki 2015 m. rugsėjo 1d. sudaryti palankias sąlygas mokytojams išeiti į senatvės pensiją nuo 55 metų.

ŠMM iškeltiems reikalavimams vykdyti aptartas veiksmų planas. Visos profesinės sąjungos sutiko, kad būtina jau rugpjūčio pabaigoje sudaryti streiko komitetą, rengti pilietines akcijas, o ŠMM nesiderant dėl iškeltų reikalavimų vykdymo organizuoti įspėjamąjį streiką bei neterminuotą streiką.

Po posėdžio vykta į susitikimą su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu ir įteikti reikalavimai. Pokalbyje su ministru paaiškėjo, kad ministerija pripažįsta, jog švietimo sistemoje yra daug spręstinų dalykų, tačiau neturi jokios vizijos, kaip keisti esamą situaciją. Ministras teigė, jog labai nesinorėtų iš labai prastos situacijos padaryti visai prastą. Tik ar išeitis visai nieko nedaryti?..