Tarybos posėdyje

2017-12-28

alt

Gruodžio 28 d. įvyko pirmasis po suvažiavimo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) tarybos posėdis. Aptartos aktualijos, bendradarbiavimo klausimai, patvirtinti pirmininko pavaduotojai ir prezidiumas.

Pirmininko Andriaus Navicko siūlymu pritarta, jog pavaduotojais toliau dirbs Erika Leiputė-Stundžienė ir Vytautas Silvanavičius. Šalia trijų vadovų į LŠDPS prezidiumo sudėtį įeis Gintaras Skapas (Vilniaus miestas), Snieguolė Veličkienė (Švenčionys), Zita Miškinytė-Mazurienė (Visaginas) ir Lina Stulgienė (Raseiniai).

Pirmininkas tarybos narius informavo apie Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) veiksmus po to, kai LŠDPS įteikė suvažiavime suformuluotus reikalavimus. Ministerija atkakliai kviečia prisijungti prie švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties ir tik tada neva bus galima nagrinėti reikalavimus ir sutartį keisti. Tuo tarpu Andrius Navickas mano, jog pasirašyti kolektyvinę sutartį galima tik aiškiai susitarus ką ir kaip reikia keisti švietimo sisitemoje.

Lilija Jankeliūnienė, Vilniaus „Juventos“ gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė, iškėlė aktualų klausimą mokytojams, vykdantiems egzaminus. Jos teigimu, jie yra verčiami dirbti šeštadieniais, o šiais mokslo metais tokių yra net devyni. Nors už tai ir mokami pinigai, bet daugelis mokytojų yra pervargę ir jie nesutinka dirbti poilsio dieną, tačiau jie junta spaudimą iš darbdavių. Todėl, anot L. Jankeliūnienės, vietinės profsąjungos norėtų žinoti, kaip pasinaudoti savo teise į poilsį, garantijas.

Vilniaus švietimo įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Gintaras Skapas informavo, kad išsiuntė raštus į ŠMM, SADM, Valstybinę darbo inspekciją ir Vilniaus savivaldybę, kuriuose suformuluoti konkretūs klausimai dėl darbo poilsio dienomis. Jis pacitavo vieną atsakymų, kuriame pateikti egzaminų vykdytojų darbo įkainiai, kurių didžiausias, skirtas vyriausiajam vykdytojui, – 4 eurai už valandą. Tai, tarybos narių teigimu, yra pasityčiojimas ir pagrindinė priežastis, kodėl mokytojai nenori dirbti poilsio dienomis. Nuspręsta siūlyti ŠMM didinti darbo įkainius.

Pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė atkreipė dėmesį į Darbo kodekso nuostatų taikymo aktualijas, kurių pagrindinė – darbo tarybų steigimas ugdymo įstaigose. Ji pasiūlė pasinaudoti galimybe surengti seminarus dėl Darbo kodekso nuostatų taikymo regionuose.

Pirmininkas informavo, kad gautas kreipimasis dėl jungimosi iš naujos Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LMŠMPS), kuri įsteigta susijungus dviem profsąjungoms. LŠDPS taryba nutarė siūlyti LMŠMPS surengti bendrą tarybų posėdį, kuriame ir būtų aptarta jungimosi galimybė.

A. Navickas taip pat informavo tarybą apie bendradarbiavimą su aukštųjų mokyklų dėstytojų, medikų organizacijomis.

LŠDPS inf.