Švietimo pagalbos paskutinis posėdis

2022-01-27

Sausio 24 d. vyko baigiamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytos darbo grupės ir patariamosios darbo grupės švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti nuotolinis susitikimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) atstovai.

Susitikimo metu aptarti pogrupiuose nuveikti darbai bei pateikti pasiūlymai dėl švietimo pagalbos specialistų funkcijų peržiūros ir teisės aktų tobulinimo. Priimtos  gairės, kokios bus švietimo pagalbos specialistų funkcijos, kokias jie vykdys veiklas.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) įvertino darbo grupės ir savo atstovų darbo grupėje ir pogrupiuose darbą: socialiniams pedagogams ir psichologams pakelti darbo užmokesčio koeficientai, psichologams taip pat sumažinta darbo laiko norma, specialiesiems pedagogams ir logopedams buvo prailgintos darbo valandos proporcingai keliant darbo užmokestį.

Primename, jog darbo grupėje LŠDPS švietimo pagalbos specialistams atstovavo profsąjungos pirmininko pavaduotoja, teisininkė Erika Leiputė-Stundžienė. Darbo pogrupiuose, kuriame buvo  svarstomos švietimo pagalbos specialistų darbo funkcijų tobulinimas, psichologams atstovavo LŠDPS narys psichologas Edvardas Šidlauskas, socialiniams pedagogams – LŠDPS narė socialinė pedagogė Sonata Končienė, specialiesiems pedagogams ir logopedams – LŠDPS Panevėžio specialiųjų pedagogų profesinės organizacijos pirmininkė, logopedė ir specialioji pedagogė Dalia Gudienė.

LŠDPS informacija