Suvažiavimo nutarimų įgyvendinimas: „ikimokyklinukų” posėdis ŠMM

2012-04-17

peciukoniene1

Š. m. balandžio 16 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro (IUĮDC) pirmininkė I. Peciukonienė susitiko su ŠMM viceministru V. Baciu ir ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktore G. Šeibokiene. Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus l/d „Žvangutis“ profesinės organizacijos pirmininkė N.Kabačiauskaitė ir Vilniaus l/d „Pipiras“ auklėtoja R. Kaidžiuvienė. Susitikime buvo aptarti Lietuvos mokytojų suvažiavime priimtos rezoliucijos „Dėl ikimokyklinių įstaigų darbuotojų darbo ir vaikų ugdymo proceso tobulinimo“ reikalavimai. Susitikimo dalyviai vieningai sutarė, kad rezoliucijos reikalavimai pagrįsti, kad ikimokyklinis ugdymas reikalauja ypatingo dėmesio. I. Peciukonienė  dar kartą pabrėžė, kad pagrindinė „ikimokyklinukų“ problema – per didelis vaikų skaičius vienam pedagogui. Pažymėjo, kad jei šis reikalavimas būtų patenkintas, išsispręstų ir auklėtojų padėjėjų ir nekontaktinių valandų klausimas be papildomų investicijų. Viceministrui užsiminus apie alternatyvą didinti atlyginimo koeficientus, auklėtojos paprieštaravo, kad tai neišspręstų esamų problemų nei ugdymo kokybės, nei darbo sąlygų gerinimo atžvilgiu.

ŠMM atstovai išdėstė savo poziciją, kad reikalavimų įgyvendinimą reikia pagrįsti „skaičiais“, sakė, kad kaip tik dabar yra atliekami paskaičiavimai ir balandžio 25 d. Seime švietimo komiteto posėdyje jie turėtų jau būti pateikti. V. Bacys sakė, kad mato kelis problemų sprendimo kelius. Galima būtų pamažu, su pereinamuoju periodu, didinti Ikimokyklinio ugdymo krepšelio  (IUK) dalį iki 6 val. ir daugiau, neatimant lėšų iš savivaldybių, apsvarstyti darželių administracinių ir ūkio išlaidų optimizavimą, didinti metodinę paramą savivaldybėms dėl organizacinių modelių taikymo ir pan., solidarizuotis su „bendruoju lavinimu“, kad krepšelio lėšos dėl vaikų skaičiaus mažėjimo būtų „perkeliamos“ į ikimokyklinį ugdymą.

Ir ŠMM atstovai, ir profsąjungiečiai sutarė, kad reikalinga labai atidžiai apsvarstyti visas galimybes. Viceministras pažadėjo, kad šis susitikimas ne paskutinis, kad ir toliau sieks konstruktyvaus bendradarbiavimo su profsąjungų atstovais gerinant „ikimokyklinukų“ padėtį.

LSDPS_logas-tikras