Susitikimas su Žirmūnų profesinio mokymo centro profesinės sąjungos nariais

2019-12-18

alt

Gruodžio  12 dieną Žirmūnų profesinio mokymo centre  Vilniaus susivienijimo profesinės sąjungos pirmininkė J. Kiškienė susitiko su Žirmūnų profesinio mokymo centro  profesinės sąjungos nariais.

 

J. Kiškienė pasidžiaugė, jog Žirmūnų darbuotojams, 2019 m. rugsėjo  mėnesį susibūrus  į  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą, mokymo centre jau pradėjo gerėti finansinė situacija –  pavyko rasti lėšų ir išmokėti darbuotojams darbo užmokesčio priedus.

Žirmūnų profesinės sąjungos nariai pasidalino savo  lūkesčiais, jog atsiradę pinigai įstaigoje leis  nuolat didinti darbo užmokestį, mokėti už visus papildomus darbus ir kasmet gauti atlyginimo dydžio priedus. Siekiant, kad visi šie ir kiti mokėjimai nebūtų chaotiški, viskas  turi būtų aiškiai reglamentuota Kolektyvinės sutarties darbo apmokėjimo sistemoje.

Profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja  R. Brokartienė  pristatė tolimesnius profesinės sąjungos veiksmus, siekiant ginti savo narių profesinius, ekonominius ir socialinius interesus: yra  parengtas Kolektyvinės sutarties projektas ir sudarytas derybų planas, visų darbuotojų prašoma  užpildyti anketą, kuri padės  siekti puikių rezultatų kiekvieno darbuotojo labui.

J. Kiškienė pasidalijo savo patirtimi dėl derybų su mokyklos administracija ir kitais darbuotojams rūpimais klausimais. Žirmūnų profesinio centro darbuotojai noriai stojantys į profesinę sąjungą, supranta, kad tik drauge bendradarbiaujant galima pasiekti geresnių darbo sąlygų, demokratiškesnio įstaigos valdymo bei tikėtis tolerancijos ir pagarbos iš administracijos.

 

LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo informacija