Susitikimai Kaune

2014-06-09

kaunas

Birželio 4 d. LŠDPS pirmininkas ir Prezidiumo atstovai susitikimuose Kaune sprendė  konfliktines situacijas.

Pirmiausia susitikta su Kauno miesto Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos analizės  skyriaus vedėju Virginijumi Mažeika bei Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus  vedėju Antanu Bagdonu. Susitikimo metu kalbėta apie iškylančias konfliktines situacijas  tarp ugdymo įstaigų vadovų bei profesinės sąjungos. LŠDPS pirmininkas Andrius  Navickas pabrėžė dialogo svarbą- pasiūlė į sudaromas komisijas vadovų veiklai tirti  įtraukti profesinę sąjungą. Štai komisija, tirianti konfliktinę situaciją Kauno M. Pertausko  muzikos mokykloje, galėtų analizuoti bei naudotis ir profesinės sąjungos surinkta  medžiaga, nes konfliktas persikėlė  į Darbo ginčų komisiją.

 Kaip pastebėjo LŠDPS Kauno  M. Petrausko muzikos mokyklos profesinės sąjungos pirmininkas Boleslovas  Maliukevičius, minėtoje įstaigoje ne visada yra laikomasi sudarytos  kolektyvinės sutarties  nuostatų. Pirmininkas Andrius Navickas susitikimo dalyviams akcentavo, kad nors  Švietimo skyrius vykdo savo politiką ir turi savo požiūrį į mokyklų vadovus, bet iškylančios konfliktinės situacijos, ypač jei jos persikelia į Darbo ginčų komisiją, turi būti sprendžiamos nedelsiant.

Suprantama, jog darbdavys ir profesinė sąjunga dažnai turi skirtingus požiūrius į įstaigoje vykdomą politiką, bet, kaip taikliai pastebėjo Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas,  ugdymo įstaigose neturi būti situacijų, peržengiančių sveiko proto ribas.