Susirinko sostinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojai

2015-11-02

Spalio 28 d. Vilniaus švietimo įstaigų profesinių sąjungų (VŠĮDPS) susivienijimo ikimokyklinio ugdymo įstaigų organizacijų pirmininkai forume ,,Kaip išgyventi, kai pinigų spintelėje nėra“ aptarė susidariusią padėtį sostinės ikimokyklinėse įstaigose. Buvo įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės finansiniai įsipareigojimai užbaigiant 2015 m. ir 2016 m. biudžetinės gairės finansuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigas; reali ikimokyklinių įstaigų finansinė būklė; ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų lūkesčiai. Diskutuota apie profesinių sąjungų veiksmus, kurie  užtikrintų nuolatinę Vilniaus savivaldybės finansinių įsipareigojimų kontrolę.

Forume taip pat dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Grigaravičienė.

Artėja prie pabaigos finansiniai 2015 metai. Seimo komitetuose vyksta 2016 metų biudžeto svarstymai. Vilniaus savivaldybė yra pateikusi galimo 2016 metų miesto finansinių srautų, programų ir veiklų finansavimo bei lėšų, skirtų švietimo reikmėms, tikslinio panaudojimo gaires.

Tuo tarpu šių metų švietimo įstaigų finansiniai rodikliai byloja apie susidariusias skolas. Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms nuolat pabrėžiama, kad biudžetas, skirtas biudžetinėms įstaigoms, jų programoms finansuoti, yra pereikvotas. Sudarydamas sąmatą 2015 metams Vilniaus m. Švietimo, kultūros ir sporto departamentas atsižvelgė į taupų biudžetinių įstaigų finansavimo lėšų panaudojimą. Vilniaus švietimo įstaigų vadovai, vykdydami įsipareigojimus, ėmėsi drastiškų priemonių minėtų įstaigų finansiniam balansui išlaikyti: maksimaliai sumažino tarnybinius koeficientus, atleido dalį pagalbinių darbuotojų, padidino ugdytinių skaičių grupėse ir taip toliau.

alt2016 metų biudžeto projekte Švietimo ir mokslo ministerijai kitais metais skirta 37 mln. eurų mažiau. Žiūrint į procentinę dalį nuo BVP aiškėja finansavimo kritimo tendencija: 2015 m. buvo 4,7 proc., 2016 m. planuojama skirti 4,2 proc. nuo BVP. Nežiūrint į tai, ministerija nusiteikusi nuo sausio 1 d. 5 proc. pakelti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimą. Tam skirta 4,4 mln. eurų. Anot finansų ministerijos paskaičiavimų, valstybės ir savivaldybės biudžetuose valstybė įsipareigojo palikti 1,477 mlr. eurų. Ženkli dalis šių pinigų skirta Vilniaus miesto švietimo įstaigoms. Lapkričio 5 d. planuojamas atviras Vilniaus miesto tarybos susitikimas su finansų ministru Rimantų Šadžiumi.

VŠĮDPS susivienijimo ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkai pastebėjo, kad Švietimo ir mokslo ministerijos vizijos ir reali situacija skiriasi. Ypač daug diskusijų sukėlė vaikų skaičiaus grupėse, higienos normų, ir papildomos veiklos ikimokyklinėse įstaigose klausimai. Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Ilona Grigaravičienė susirinkusiuosius patikino, kad ministerija įsipareigoja padėti spręsti šiuos klausimus ir paremti profesines sąjungas diskusijose su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais. Tikimasi, kad nuolatinis savivaldybės spaudimas ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ras tinkamą atsaką ir suteiks teisinį pagrindą apginti profsąjungų narius.

VŠĮDPSS informacija