Efektyvesniam bendradarbiavimui už darbuotojų teises

2016-12-02

alt

Gruodžio 1 d. pareigūnų, švietimo ir transporto darbuotojų profesinės sąjungos bei asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ sudarė bendradarbiavimo susitarimą.

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimir Banel, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas, Transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius ir asociacijos „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ valdybos narė Rasa Žemaitė pasirašė dokumentą, kuriuo susitarta kooperuoti savo žinias, dalykinius ryšius, lėšas bei kitus išteklius ir bendrai pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Susitarimą pasirašiusios organizacijos bendradarbiauja jau seniai, tačiau susitarimo tikslas – tai daryti labiau organizuotai, sistemingai ir nuolat. Sutartyje apibrėžtos bendradarbiavimo taisyklės, kurios bendrą veiklą padarys dar sklandesne ir skaidresne. Partneriai susitarė dėl bendrų išlaidų, sprendimų priėmimo procedūrų, komunikavimo formų ir pan.

Asociacija artimiausiu metu planuoja susitikimus ir diskusijas su valdančiosios daugumo atstovais. Pagrindinė veiklos kryptis šiuo metu – Darbo kodekso tobulinimas. Profesinėms sąjungoms labai svarbus darbo laiko, jo apskaitos reglamentavimas, teisingas atlygis, atostogų, darbuotojų atstovavimo klausimai. „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ pabrėžia dirbančių šeimų interesų atstovavimo skatinimą. Partneriai mano, jog Darbo kodeksas turėtų užtikrinti darbuotojų ir darbdavių gebėjimą vesti lygiavertes, dalykiškas derybas. Tam bus siūlomos priemonės, kuriomis būtų palaikoma, remiama, silpnesnioji darbo santykių pusė ir taip sukuriamos galimybės šalims pačioms derinti interesus.

Šiai iniciatyvai pritaria bei prie asociacijos veiklos prisidėti ketina ir dalis socialinio judėjimo „Gyvenimas per brangus“, pagarsėjusio vasarą rengtais protestais prieš Darbo kodekso liberalizavimą, aktyvistų.

LŠDPS inf.