Su Tarptautine mokytojų diena!

2013-10-04

 
Gyvensiu tavy.
Tikrai! tavyje aš gyvensiu.
Tik ranką ištiesk:
spindulį, šaknį ar žolę.
Pasaulį paduok man:
žvaigždę, sapną
ir truputį duonos.
Dabar jau mokėsiu
kalbėt apie tai, kas gera.
Duosiu ir daug,
ir su meile.
Žydintį,
krintantį,
tekantį
leiskit arčiau prie manęs:
žemę, sakau,
perkelkit žemę per slenkstį.
        (Just. Marcinkevičius)
 
Su mūsų švente!
Andrius Navickas
LŠDPS pirmininkas