Su LŠDPS atstovais susitiko ministro patarėjas

2012-02-10

lakstauskas1

Vasario 8 d. LŠDPS būstinėje įvyko LŠDPS Vilniaus m. profesinių sąjjungų susivienijimo seminaras – diskusija, kurioje ŠMM ministro patarėjas A. Lakštauskas pristatė Naują pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektą. Susitikime dalyvavo LŠDPS Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono  profsąjungų atstovai. Jo teigimu, minimas modelis yra nuoseklaus darbo su profesinėmis sąjungomis rezultatas ir nėra baigtas bei ministerija laukia konstruktyvių siūlymų ir patarimų.

Diskusijoje iškilusius klausimus sugrupavę į kelis klausimų paketus, Vilniaus m. pirmininkai pabandė atrasti atsakymą dėl šio dokumento reikalingumo. Didžiausią diskusiją sukėlė ,,Jaunojo” specialisto pedagoginio darbo pradžia mokymo įstaigoje. Deklaruodami, pedagoginio darbo svarbą ir sudėtingumą, Aukštojo mokslo studijų kainą, ministerijos nepaskaičiavo kiek valstybei, o galų gale pačiam pedagogui kainuos šis jokiais skaičiavimais nepagrįstas  populistinis dokumentas.

Suabejoję, abituriento motyvaciniu pokalbiu, Aukštojo mokslo studijų kokybe, galų gale jaunojo mokytojo pirmųjų metų praktika, ministerija atiduoda teisėjo funkciją mistiniam konsultantui.

Nesunku suskaičiuoti kiek šis eksperimentas kainuos. Dar daugiau klaustukų yra ikimokykliniame ugdyme. Vilniaus m. l/d ,,Gilužis” pirmininkė Rima.Jastremskienė akcentavo, kad modelis galimai tinkantis bendrojo ugdymo sistemai yra visiškai neaiškus ikimokyklinėse įstaigose.

Stažuotojo darbu neužtikrinti ugdytinių tėvai, nenori kad jų vaikai būtų bandomieji triušiai. Taip pat ikimokyklinių įstaigų pirmininkai akcentavo sudėtingą minimo projekto realaus įgyvendinimo žingsnius derybose su įstaigos administracija.
Kitas klausimų paketas apibrėžė ,,patyrusį” pedagogą bei problemas jei šis dokumentas bus priimtas. Mokytojas, atidavęs pedagoginiam darbui 32 metus, tampa neįgalus. Būtent tokį pedagogą matydami ŠMM klerkai, dokumente bando atrasti šio amžiaus mokytojų karšinimo pavadinimą.

Priskirdami konsultanto, laisvo mokytojo funkcijas realiai mokytoją-emeritą palieką su abejotinos (finansinės) vertės ,,garbės mokytojo” pareigomis. ,Laima Pranskūnaitė pastebėjo, kad skylėto krepšelinio modelio sąlygomis, yra per didelė prabanga vienai grupei ugdytinių skirti du pedagogus : stažuotoją ir mentorių.

Taip pat pirmininkai nusistebėjo, kad ministerija nemato galimybės išleisti mokytoją anksčiau į pensiją, o gali bevei 10 m. karšinti pedagogą. Dar daugiau klausimų iškėlė šiame susitikime dalyvavę Vilniaus rajono pirmininkai.

Į susitikimą atvykusio aktyvo klausimus apibendrino susivienijimo pirmininkė Ina Obolevičienė.

Pažymėdama mažų ugdymo įstaigų specifiką, ji akcentavo šio rajono pedagogų problemas. Į iškeltus klausimus atsakė ŠMM bendrą ugdymą kuruojanti atstovė Audronė Razmantienė.

Dvi valandas trukusi diskusija parodė, kad dokumentas nėra paruoštas.

Ministro patarėjas A. Lakštauskas akcentavo, kad Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo metodika yra tik pirmasis žingsnis gerinantis mokytojo profesijos įvaizdį ir  įgyvendinamas bus finansiškai paremtais veiksmais ir etapais.

Vilniaus m. ir Vilniaus raj. pirmininkai pažymėjo surengtos diskusijos svarbą ir nutarė tolesnius veiksmus derinti, ruošiantis protesto akcijoms, remti teisėtus mokytojų reikalavimus ir pagal galimybes prisidėti prie pedagogus atstovaujančiųjų rengiamų akcijų.

LŠDPS Vilniaus m.profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas  G. Skapas

LSDPS_logas-tikras

lakstauskas2