Streikuojantys Zarasų pedagogai valdžiai – nė motais

2012-09-19

Abramavicius1

Zarasų rajono mokytojai sako, kad savivaldybės administracija neskuba gvildenti jiems rūpimų klausimų. Valdžia tai daryti ketina tik kitą savaitę. LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininkas A.Navickas „Valstiečių laikraščiui“ teigė, kad streikuojantys švietimo įstaigų darbuotojai rajono savivaldybei pateikė įgyvendinamus prašymus. Streikuojančiųjų reikalavimai žemiški

„Pageidaujame, kad rajono moksleiviams būtų paliktas toks maitinimas, koks iki šiol buvo rajone. Prieštaraujame mokyklinių autobusiukų pardavimui. Prašome užtikrinti deramą vaikų ugdymą meno mokykloje bei sporto centre ir skirti šioms ugdymo įstaigoms reikiamą fi nansavimą. Reikalaujame aptarnaujančiam mokyklų personalui leisti dirbti visą dieną, nes dabar jų darbo krūvis yra sumažintas“, – dėstė A.Navickas.

Nuo rugsėjo 12 d. neterminuotas streikas vyksta Zarasų „Ąžuolo“ ir Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijose, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje, Zarasų Santarvės pradinėje ir meno mokyklose bei sporto centre. Dalis mokytojų nestreikuoja, bet dirba savo tiesioginį darbą – veda pamokas. Mokyklose, kuriose pamokos nevyksta, mokiniai ugdomi kita veikla, jų saugumas yra užtikrintas.

Vaikų ugdymui – mažai dėmesio

Kalbinti mokytojai vienareikšmiškai tvirtino, kad rajono valdžia nesirūpina jaunąja karta. Pasak pedagogų, jie reikalauja ne didesnio atlyginimo, bet sveikos ir saugios aplinkos rajono vaikams. Jaunajai kartai nesudaromos sąlygos visapusiškai lavintis meno ir sporto mokyklose. Kiekvienais metais jose mažinamos darbo valandos.

„Tik mūsų rajone yra toks neigiamas požiūris į meną ir sportą. Todėl vaikai laisvalaikį leidžia gatvėse arba prie kompiuterio“, – dėstė mokinių tėvai.

Šeštadienį Zarasų švietimo centre įvyko Zarasų rajono pedagogų streiko komiteto, streikuojančių mokyklų ir profesinių organizacijų atstovų, pedagogų, pagalbinių darbuotojų, dirbančių mokyklose, ir mokinių tėvų atstovų susitikimas su rajono savivaldybės administracijos vadovais, Švietimo ministerijos atstovais. Susirinkusieji dar kartą Zarasų rajono valdžiai pabrėžė, kad jie turi atsakingai tarnauti žmonėms ir eiti su jais vienu keliu.

Bandė mokytojus įkalbėti

LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininkas A.Navickas pasakojo, kad savivaldybės atstovai, tik prasidėjus streikui, važinėjo po rajono mokyklas ir ragino mokytojus nestreikuoti bei imtis darbo. Savaitgalį Zarasų rajono meras Arnoldas Abramavičius taip pat bandė įtikinti mokyklų profesinių organizacijų pirmininkus nutraukti streiką ir nuo pirmadienio, t. y. rugsėjo 17 d., tęsti ugdymą.

„Penktadienį prie derybų stalo susėdę rajono mokyklų profesinių organizacijų pirmininkai, rajono savivaldybės meras ir jos atstovai pritarė profesinės sąjungos atstovų siūlymui dėl rajono tarybos posėdžio sušaukimo rugsėjo 21 d., jeigu streikuojančios mokyklos nutrauks streiką. Tačiau Zarasų streiko komitetas nusprendė jį tęsti ir kantriai laukti rezultatų“, – sakė A.Navickas.

Zarasų rajono meras informavo, kad rajono Tarybos posėdis įvyks rugsėjo 28 d., nes reikia laiko tinkama tvarka parengti sprendimų projektus dėl mokinio krepšelio, biudžeto patikslinimo ir iki 150 tūkst. Lt skyrimo trims neformaliojo švietimo įstaigoms. Meras taip pat pažadėjo maitinimo įstaigų mokyklose privatizavimo planą sustabdyti iki 2014 m.

Situaciją rajone vertina neigiamai

Zarasų švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius nepritarė kraštutinėms pedagogų priemonėms – streikams.

Pasak vedėjo, streikuojančių mokyklų skyriai dirba, pamokos vyksta. Mokyklose, kuriose pamokos nevyksta, mokiniai ugdomi kita veikla. Mokiniai į mokyklas ir atgal į namus vežami įprasta tvarka. „Tėvai nerimauja, nori, kad vaikai eitų į mokyklą. Tačiau yra nemažai tėvų, kurie streikuojančių mokytojų iškeltus reikalavimus palaiko“, – pabrėžė S.Kaulavičius.

Pasak Zarasų švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo, rajono meras su visuomene bendrauja, aptaria padėtį. „Laukiame streikuojančių pedagogų supratimo, norime, kad ugdymo procesas vyktų, tačiau „nuolaidų“ nesimato“, – pridūrė vedėjas S.Kaulavičius.

Meras A.Abramavičius pastarąsias savaites Zarasų rajone laiko komplikuotomis ir nenormaliomis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, apsilankę Zarasų rajone, taip pat neigiamai vertina streiką ir viliasi, kad jis nebus ilgalaikis. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ragina konfl iktuojančias šalis susitarti, o jei situacija negerės, žada tarpininkauti.

balsas