Streikas vyks gruodžio 10 d.

2015-12-02

alt

Atsižvelgiant į tai, kad taikinimo komisijai nepavyko išspręsti kolektyvinio ginčo dėl profesinių sąjungų iškeltų reikalavimų ir jų atstovai vieningai pareiškė, kad Vyriausybės siūlymai pedagogų bendruomenės netenkina, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) koordinavimo taryba pakeitė sprendimą dėl streiko datos.

Lietuvos teismai yra nurodę, jog terminų pradžios nustatymo taisyklė, reglamentuota Civilinio proceso kodekso 73 str. ir Darbo kodekso 26 str. yra taikoma ir streikų atveju: terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną (00 val. 00 min.) po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia, ir baigiasi po septynių dienų (24 val. 00 min.).

Daugiausiai švietimo sektoriaus streikų Lietuvoje surengusios LŠDPS praktika rodo, jog laikytis minimalaus septynių dienų įspėjimo dėl streiko termino yra būtina.

Kadangi taikinimo komisijos nesutarimų protokolas patvirtintas tik gruodžio 1 d., gruodžio 8 d. skelbti streiko neįmanoma, nes nebus įvykdytas reikalavimas dėl minimalaus septynių dienų įspėjimo dėl streiko termino. Todėl LŠDPS koordinavimo taryba nutarė įspėjamąjį streiką perkelti į gruodžio 10 d.

LŠDPS skelbiamas streikas bendrojo ugdymo įstaigose prasidės gruodžio 10 d., 8.00, o ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo įstaigose – nuo įstaigos darbo pradžios.

Panevėžio apygardos teismo nutartis.

LŠDPS inf.