Sostinės darželiams trūksta ne tik lėšų

2014-02-04

Sausio 28 d. įvyko Vilniaus ikimokyklinių įstaigų profesinių sąjungų atstovų susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriumi Alfonsu Gintaru Petroniu ir miesto ikimokyklinių įstaigų vadovais.

Dėl susitikimo į direktorių Vilniaus švietimo įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (VŠĮDPS) ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) kreipėsi dar 2013 m. spalio mėn., tačiau jis dėl nežinomų priežasčių susitikimą atidėjo.

Susitikime aptartos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų sąlygos padaugėjus vaikų grupėse, informacijos sklaidos, klausimų, ypač finansinių, derinimo su profesinėmis sąjungomis įstaigose problemos, didėjantys direktorių ir nedidėjantys auklėtojų atlyginimų koeficientai, psichologinio spaudimo auklėtojoms apraiškos.

Į šį susitikimą turėjo atvykti švietimo įstaigų direktoriai, VŠĮDPS ir LMPS atstovai, tačiau kvietimą iš departamento gavo tik LMPS. Kadangi mūsų organizacijos yra pasirašiusios bendradarbiavimo susitarimą, informaciją apie susitikimą gavome iš LMPS. Į klausimą, kodėl ignoruojama mūsų profesinė sąjunga, atsakymo nesulaukėme, tik buvo pažadėta, kad ateityje taip esą daugiau nebus.

Vilniaus mieste kiekvienų metų pabaigoje darželiams trūksta lėšų, auga skolos, tuo tarpu vadovams atlyginimų koeficientai nuo sausio 1 d. didėja, ką ir patvirtino departamento direktorius. Jo teigimu, šiemet darželiams yra skirta 188 mln. iš savivaldybės biudžeto ir 620 tūkst. litų iš ikimokyklinuko krepšelio. Pasak A. G. Petronio, skolos bus padengtos iš ugdymui skirtų lėšų, kurias esą galima naudoti ir atlyginimams. Tačiau ugdymui skirtas lėšas naudoti darbo užmokesčiui nesutinka Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija.

Profsąjungų atstovams prabilus apie įstaigų vadovų daromą psichologinį spaudimą auklėtojoms, departamento direktorius paprašė pasakyti, kokiuose konkrečiuose darželiuose tai vyksta.
Kita problema, kurią susitikime kėlė darbuotojų atstovai, yra socialinio dialogo įstaigose nebuvimas. Vadovai ne tik neteikia jokios informacijos apie įstaigos veiklą profsąjungoms, bet ir nederina su jomis teisės aktuose numatytų klausimų. A. G. Petronio teigimu, direktorės privalančios viską derinti su profesinėmis sąjungomis ir joms teikti visą informaciją.

Teko paaiškinti direktoriui, kad pagal įstatymą jis net negalintis iš vadovų priimti dokumentų, nederintų su darbuotojų atstovais. Be to, tikėtina, kad kai kurios direktorės pačios pasirašančios ant dokumentų už profsąjungų pirmininkus.

Po diskusijos sutarta, kad artimiausiu metu bus sukviestas Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir profesinių sąjungų atstovų susitikimas. Darbuotojų atstovai laukia geranoriško bendradarbiavimo ir tikisi, kad nereiks dėl teisės aktų pažeidimų kreiptis į kitas institucijas.

Onutė Orlauskienė, lopšelio-darželio „Aušrelė“ profesinės organizacijos pirmininkė