Skuodo susivienijimo posėdis

2012-02-06

skuodas_12a

2012-02-02 dieną Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje vyko LŠDPS Skuodo rajono susivienijimo susirinkimas. Jo metu aptarta švietimo profesinių organizacijų veikla ir svarstytas įspėjamųjų streikų organizavimo klausimas. Diskutuota apie rajono laikraščio „Mūsų žodis“ Nr. 6 (8014) P.1. redakcijos skiltyje paskelbtus žurnalistės D. Zabitienės komentarus apie planuojamus streikus. Konstatuota, kad tokio pobūdžio straipsniai žemina mokytojų autoritetą ir neatitinka demokratinės visuomenės nuostatų. Neatmetama galimybė, kad tokiu būdu norima suskaldyti visuomenę ir nuteikti priešiškai prieš mokytojus ir jų planuojamus streikus. Mokytojai buvo ir bus pilietiškiausia visuomenės dalis, kuri nesitaiksto su valdžios bejėgiškumu ar savivale. Nutarta dalyvauti LŠPS organizuojamame streike ir reikalauti keisti dabartinę bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo tvarką, nustatyti mokytojams 18 kontaktinių valandų pedagoginę normą ir atidėti Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepsijos projekto tvirtinimą.

LŠDPS Skuodo rajono susivienijimo pirmininkė Lidija Drukteinienė

LSDPS_logas-tikras

skuodas_11a