Skuodo profsąjungos veikla įvertinta gerai

2011-03-15

ylakiai-iskaba1

2010 m. gruodžio 23 d. Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje įvyko LŠDPS Skuodo rajono susivienijimo neeilinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Susivienijimo  pirmininkė Lidija Drukteinienė pateikė profesinės veiklos ataskaitą už 2008 m. gegužės – 2010 m. gruodžio laikotarpį.

Pirmininkė paminėjo, kad Skuodo rajono susivienijimas 2009 m. aktyviai dalyvavo LŠDPS organizuotose protesto akcijose prieš LR ŠMM politiką: mitinge Klaipėdoje, pikete Vilniuje prie LR ŠMM, pikete Vilniuje prie LR Vyriausybės, forume LR Seime Vilniuje.

 

2010 m. Skuodo susivienijimo atstovai dalyvavo LŠDPS organizuotuose seminaruose Mažeikuose ir Palangoje, o birželio mėnesį Skuodo susivienijimo nariams buvo organizuota edudacinė išvyka – seminaras į Austriją. 2010 m. perrašant mokytojų darbo sutartis darbovietėse, profesinės sąjungos pastangų dėka, buvo išbrauktas straipsnis dėl mokytojų budėjimo pertraukų metu. Nutarta toliau tęsti profesinę veiklą, nes ji mokytojams duoda nemažai naudos.

Revizijos komisija pateikė finansų revizijos ataskaitą. Konstatuota, kad finansų apskaita vedama tvarkingai, lėšų trūkumo nerasta. LŠDPS Skuodo rajono susivienijimas turi paramos gavėjo statusą, todėl susivienijimo veiklą galima paremti pravedant 2% mokesčių.

Susivienijimo nariai pirmininkės Lidijos Drukteinienės veiklą įvertino slaptu balsavimu, rinkdami naują susivienijimo pirmininką. Balsų dauguma antrai kadencijai pirmininke išrinkta Lidija Drukteinienė.

ylakiu_gimnazija