Siekiant išvengti interpretacijų VDI siūlo betarpišką bendravimą

2013-08-09

alt

Rugpjūčio 8 d. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas ir Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Irina Judina susitiko su LR vyriausiuoju darbo inspektoriumi Viliumi Mačiulaičiu ir jo pavaduotoju Gintaru Čepu.

Susitikime LŠDPS pirmininkas išreiškė abejonių dėl VDI konsultacijų raštu kokybės, apgailestavo, kad VDI specialistai nesigilina į konkretų atvejų, o atsakinėja abstrakčiai ir tokiu būdu visoms šalims sukuria papildomo darbo. Jis priminė Zarasų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vadovo Stanislovo Kaulavičiaus paklausimą VDI, į kurį atsakyta taip aptakiai, jog valdininkai sugeba atsakymą interpretuoti kaip tik nori. A. Navickas pasiūlė VDI geranoriškai matyti kiekvieną konkretų atvejį, į jį pasigilinti ir užuot siuntus du ar tris atsakymus kiekvienai pusei, pateikti tik vieną, apimantį visą situaciją.

V. Mačiulaitis sutiko, kad tai būtų idealus variantas, tačiau VDI per metus gaunanti 10 tūkst. paklausimų, todėl dirbama išties konvejerio principu. Pasak jo, konsultantai yra išmokyti atsakinėti neutraliai, nesigilinant, todėl patarė susidarius panašiai situacijai tiesiog kviestis darbo inspektorius į vietą ir ieškoti sprendimo dalyvaujant visoms pusėms.

Vyriausiasis darbo inspektorius teigė prisimenantis atvejį Zarasuose, kai savaip interpretavus VDI atsakymą mokyklų direktorių pavaduotojams ar skyrių vedėjams buvo teikiami ultimatumai išstoti iš profesinės sąjungos, nes esą įstatymas nurodo, kad darbdavio įgaliotas asmuo negali būti profesinės sąjungos nariu. V. Mačiulaičio teigimu, tokia nuostata įstatyme yra, tačiau net ir direktorius gali priklausyti profsąjungai, jeigu nekyla interesų konfliktas, pvz., derantis dėl kolektyvinės sutarties ar ją pasirašant šalys nesusitapatina.

VDI vadovas sutiko, kad konsultavimo VDI kokybė yra problema, tačiau teigė, jog einama tobulėjimo kryptimi. Anksčiau, pasak jo, buvo atsakoma į 30 proc. paklausimų telefonu, o dabar – net į 93 proc.

A.Navickas iškėlė mokytojų darbo užmokesčio tarifikacijos klausimą: kai mokyklose rugsėjo mėn. vadovai mažina pedagogų darbo krūvį (kartu mažėja ir darbo užmokestis), šie dažnai neturi galimybės procese dalyvauti kaip lygiavertė darbo sutarties šalis, nors iš esmės keičiasi darbo sąlygos.

V. Mačiulaitis pabrėžė, kad jeigu sutartyje yra įrašas, kad darbas apmokamas pagal tarifikaciją, ši yra neatsiejama darbo sutarties dalis, nors „fiziškai“ prie sutarties jos pridėti ir nereikia. Todėl keičiant tarifikaciją reikia laikytis tos pačios procedūros, kaip ir keičiant darbo sutartį. Tačiau, pasak vyriausiojo darbo inspektoriaus, vis dėlto reiktų siekti, kad sutartyse darbo apmokėjimo klausimai  būtų aptariami labai aiškiai ir konkrečiai.

Baigiantis susitikimui V. Mačiulaitis padėkojo už iniciatyvą surengti tokį pokalbį, paminėjo, jog VMI visada yra atvira ir galima bet kada susitikti ir išspręsti kilusias problemas išvengiant bendravimo raštais, kuris yra gana komplikuotas. Be to, jis pasiūlė pagalvoti apie bendradarbiavimo susitarimą, kuriame būtų galima aptarti konkrečias bendravimo sąlygas.

Aukšti VDI pareigūnai priminė, jog esant nesaugioms darbo sąlygoms, nelegalaus darbo požymių ar šiaip situacijoms, į kurias reikia reaguoti nedelsiant, reiktų skambinti pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750 ir darbo inspektoriai atvyks į vietą.