Siekiamybė: laimingas vaikas ir laimingas pedagogas

2014-06-06

Tevu forumas

  Birželio 4 d. LŠDPS Pirmininkas Andrius Navickas bei Prezidiumo nariai, Vytautas Silvanavičius, Erika Leiputė – Stundžienė ir Zita Miškinytė – Mazūrienė, dalyvavo diskusijoje Kaune su Lietuvos tėvų forumo atstovais.

     Diskusijos tikslas – išgryninti bei suderinti LŠDPS bei Lietuvos tėvų forumo strateginius tikslus. Išties, diskusijos metu išryškėjo abiems pusėms priimtinas galutinis tikslas – laimingas vaikas ir laimingas pedagogas. Be abejo, šis tikslas negali būti įgyvendinamas čia ir dabar. Kaip teigiama kinų filosofo Konfucijaus mokyme, kai tikslų negali pasiekti, neturi jų atsisakyti, turi permąstyti priemones, kuriomis jų sieksi. Apie tai ir vyko diskusija.

Lietuvos tėvų forumo pirmininkas Andrius Murauskas pasiūlė išskirti bent tris svarbiausius žingsnius, kurie padėtų siekti strateginio tikslo. Abi diskutuojančios pusės sutiko, kad būtina atstatyti ikikrizinį krepšelio dydį, depolitizuoti vadovų skyrimo tvarką, mažinti mokinių skaičių klasėse. Šie trys žingsniai, kuriems pritarė visi diskusijos dalyviai, turi tapti prioritetu vystant dialogą su ŠMM bei Vyriausybe.

    Diskusijos metu kalbėta ir apie didžiausias šiuolaikinės mokyklos problemas bei galimas jų sprendimo priemones. Lietuvos tėvų forumo atstovas Renaldas Jančiauskas bei Jolanta Lipkevičienė akcentavo nykstantį žmogišką emocinį santykį mokykloje. Pasak kalbėtojų, dabar stengiamasi suteikti labai daug bendrųjų žinių, visi jaučia įtampą dėl būsimų egzaminų ir tampa jų įkaitais, tačiau mokinys turi mokykloje būti ruošiamas gyvenimui, o ne vien brandos egzaminų išlaikymui. Diskusijos dalyviai pastebėjo, kad reikėtų stiprinti klasės vadovo autoritetą mokykloje, galbūt įsteigiant atskirą klasės vadovo etatą. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas aptarė neformalaus ugdymo užtikrinimo svarbą mokiniams, nes būtent neformalus ugdymas leidžia skleistis vaiko saviraiškai, mažina socialinę atskirtį bei tarnauja visuomenei kaip prevencinė priemonė.

    Apibendrinant diskusijos rezultatus, pasidžiaugta abiejų visuomeninių organizacijų, veikiančių švietimo srityje, užmegztu dialogu. Nutarta ateityje šį dialogą plėtoti.