Šiaulių

2013-04-01

Šiaulių miesto susivienijimas

Pirmininkė Vilija Klimavičienė, tel. 8 611 11510, vilijakli@gmail.com