Seimo komitetas pritarė ikimokyklinio ugdymo krepšelio didinimui

2013-05-31

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas gegužės 29 d. svarstė klausimą dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos tobulinimo ir pritarė ikimokyklinio ugdymo krepšelį didinti iki 8 valandų per dieną nuo 2014 m. sausio 1 d.

Posėdyje dalyvavę LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų centro vadovė Irena Peciukonienė ir LŠDPS Vilniaus susivienijimo pirmininkas Gintaras Skapas sveikina tokį sprendimą ir tikisi, jog į komiteto nuomonę bus atsižvelgta.

„Dar 2011 m. švietimo ir mokslo ministro sudarytos darbo grupės vienas iš siūlymų buvo padidinti nekontaktinių valandų skaičių. Buvusi valdžia pažadėjo ikimokyklinio ugdymo krepšelį padidinti dvigubai, tačiau tai tebuvo tik pažadas“, – sako I. Peciukonienė.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje dalyvavusi Prezidentės vyriausioji patarėja Virginija Būdienė sakė: ,,Reikia kalbėti apie ikimokyklinio ugdymo organizavimo problemas kiekviename regione atskirai. Ikimokyklinio ugdymo krepšelio padidinimas iki 8 val. visų regionų problemų neišspręs”.

Nuo 2014 m. pradžios dvigubai padidinus ikimokyklinio ugdymo krepšelį būtų finansuojamos ne 4 val., o 8 val. per dieną arba 40 val. per savaitę. Tam papildomai turėtų būti numatyta skirti apie 230 mln. Lt.

Lietuvos savivaldybių asociacijos komentaras:

„Nuo 2011 metų buvo įvestas 192,780 mln. Lt ikimokyklinio ugdymo krepšelis. Šiai sumai savivaldybėms skirta speciali tikslinė valstybės biudžeto dotacija ir tokia pačia suma, arba 5,26 procentinio punkto nuo 3,665561 mlrd. Lt buvo sumažintas savivaldybių biudžetams tenkančios prognozuojamos gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įplaukos.

2012 metams dėl ikimokyklinio ugdymo krepšelio reikmėms finansuoti įvedimo savivaldybėms taip pat nenumatyta 5,26 procento prognozuojamų GPM įplaukų, tačiau jų suma sudarė nuo 2012 metams prognozuotų 3,779665 mlrd. Lt GPM įplaukų į nacionalinį biudžetą jau 198,81 mln. Lt (=3779,665 mln. Lt x 5,26:100). Taip savivaldybės 2012 metams neteko 6,03 mln. Lt (=192,78-198,81) savarankiškų pajamų – GPM prognozuotų įplaukų. Ir tai neskaičiuojant to, kad 2012 metams skyrė mažesnę ikimokyklinio krepšelio sumą ir metų pabaigoje savivaldybėms skirtas 2012 metams specialiąsias tikslines dotacijas mokinio krepšeliui finansuoti sumažino 17,531 mln. litų.

2013 metams dėl ikimokyklinio ugdymo krepšelio reikmėms finansuoti įvedimo savivaldybėms nenumatyta irgi 5,26 procento prognozuojamų GPM įplaukų, tačiau jų suma sudarė nuo 2013 metams prognozuotų 4,282433 mlrd. Lt GPM įplaukų į nacionalinį biudžetą jau 225,26 mln. Lt (=4282,433 mln. Lt x 5,26:100). Taip savivaldybėms 2013 metams teko 32,48 mln. Lt (=192,78-225,26) savarankiškų pajamų – GPM prognozuotų įplaukų. Ir tai neskaičiuojant to, kad 2013 metams skyrė 16,704 mažesnę ikimokyklinio krepšelio sumą, nei priklauso savivaldybėms pagal lėšų poreikio apskaičiavimo metodiką specialiųjų tikslinių dotacijų mokinio krepšelio daliai, kuri yra skiriama ikimokyklinio ugdymo reikmėms finansuoti, nors ikimokyklinio ugdymo mokinių padaugėjo nuo 2012 m. rugsėjo.

Dėl 192,78 mln. Lt ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimo nuo 2011 metų savivaldybės tik 2012-2013 metais neteko 38,51 mln. Lt (=6,03 + 32,48) savarankiškai disponuojamų, planuojamų GPM įplaukų, o ateityje neteks dar didesnių GPM įplaukų“.

Pagal www.lsa.lt