SAVIVALIAUJANTIS MERAS NUVAINIKUOTAS

2012-03-02

acas1

Raseinių rajono meras Remigijus Ačas, praeitų metų rudenį įsiveržęs į steigiamąjį lopšelio-darželio „Liepaitė“ profesinės sąjungos susirinkimą, sulaukė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) įvertinimo. Vasario 21 d. ji konstatavo, jog „R. Ačas, naudodamasis savo kaip mero pareigomis, galia ir vardu, trukdė steigiamajam minėto darželio profesinės sąjungos susirinkimui“, pažeisti trys Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo straipsniai.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas  teigiamai vertina tokį VTEK sprendimą ir laukia vykdomo ikiteisminio tyrimo dėl baudžiamosios atsakomybės už trukdymą profesinių sąjungų veiklai išvadų.

 

Tuo tarpu Raseinių meras kitą dieną po VTEK sprendimo išplatino pranešimą, kuriame komentuodamas komisijos darbą išreiškė „didelę užuojautą LIETUVAI“ (išryškinimas – mero).

Pernai rugsėjo mėnesio 29 d. Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ po darbo valandų vyko steigiamasis profesinės sąjungos susirinkimas, kurį netrukus nutraukė meras R. Ačas ir savivaldybės administracijos direktorė Aurelija Ložytė. Mero teigimu, jį informavusi viena darželio darbuotoja – logopedė (pasak V. Bulotos, ji vėliau tapo direktorės pavaduotoja), kad įstaigoje vykstąs nelegalus susirinkimas. Nelegalus todėl, kad apie jį neva neinformuota darželio vadovė Aušra Jankauskienė, kuri yra mero žmonos sesuo.

Netrukus po įvykio PN paklaustas, ar jo vizitas į svainės vadovaujamą įstaigą nebus viešųjų ir privačių interesų supainiojimas, meras atsakęs, jog į susirinkimą atvykęs ne vienas, o kartu su administracijos direktore, kuri esą tiesiogiai atsakinga už ugdymo įstaigas. „Steigėjas (savivaldybė yra ikimokyklinių įstaigų steigėja – red.) turi kontroliuoti savo įstaigas ir gali kad ir naktį atvažiuoti kontroliuoti“, – maždaug taip žurnalistei tada kalbėjęs meras.

Tokį A. Ačo elgesį profesinės sąjungos vadovas V. Bulotas apskundė Raseinių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Pastarosios sprendimą mes jau žinome, o rajono komisija, svarsčiusi šį skundą praeitų metų spalio 26 d., į jį pažiūrėjo gana formaliai. Apie svarstymo rezultatus (pasak informacijos iš vtek.lt, mero elgesyje nenustatyta pažeidimų) skundo autoriaus V. Bulotos niekas nesiteikė informuoti iki šiol.

Tačiau po minėto vizito darželyje mero „dėmesys“ profesinei sąjungai nesumažėjo, kas ir paskatino profesinę sąjungą inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl Baudžiamojo kodekso 177 straipsnio pažeidimo. Tiesa, Raseinių rajono prokurorai neįžiūrėjo mero veikloje trukdymų profesinė sąjungos veiklai, tačiau tokį sprendimą apskundus rajono apylinkės teismui, šis įpareigojo ikiteisminį tyrimą atnaujinti. Jį dabar atlieka Raseinių policijos komisariato Kriminalinės policijos skyrius.

Beje, VTEK įvertino ne vien tą faktą, kad meras trukdė profesinės sąjungos susirinkimui, tačiau ir tai, kad jis „svarstė ir priėmė sprendimus dėl Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ (kur direktore dirba jo svainė – red.) mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, įstaigos darbo vasaros metu ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus“.

Na, o R. Ačas, atrodo, nepripažįsta padaręs klaidų, jis įsigudrina net moralizuoti VTEK narius. Štai ištrauka iš jo pranešimo: „Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimas buvo priimtas po didelių komisijos narių diskusijų, kuriose nuomonės išsiskyrė. Todėl noriu pasidžiaugti, kad komisijoje yra narių, kuriuos galima vadinti savo srities specialistais, tačiau apgailestauju, kad kai kurie komisijos nariai preciziškai bando įžvelgti pažeidimą ten, kur daugelis abejojo arba jo neįžvelgė, tačiau gaila, kad nemato pažeidimų tada, kai visa Lietuva komentuoja aukščiausioje valstybės institucijoje specialiai įsteigiamą etatą šeimos nariams bei užmerkia akis, kai panašiai elgiamasi visuomeninis transliuotojas“ (kalba – netaisyta).

Nepaisant visų nepatenkintųjų (pradedant meru, baigiant darželio vadovėmis) profesinės sąjungos veikla, kurie skelbia neva tik vienas LŠDPS Raseinių rajono profesinės sąjungos pirmininkas V. Bulota „drumsčia vandenį“, iškalbingas faktas yra tas, kad lopšelio-darželio „Liepaitė“ profesinė sąjunga vienija daugiau nei 60 proc. visų darbuotojų.

Beje, Raseinių rajono meras R. Ačas neigiamai vertinamas ir kitų profesinių sąjungų. Metų pradžioje dėl jo veiksmų į savivaldybės tarybą kreipėsi Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga. Ji piktinasi dėl kelių dešimčių darbuotojų, iš kurių keli yra profesinės sąjungos komiteto nariai, atleidimo nesikonsultuojant su darbuotojų atstovais ir tokiu būdu pažeidžiant Profesinių sąjungų įstatymą.

 

lprofsąjungos.lt