Sausio 13 dieną PIKETAS PRIE SEIMO

2011-01-11

vyrukai

Sausio 7 dieną profsąjungų rūmuose įvyko nepriklausomų šakinių profsąjungų pasitarimas dėl žmonių teisių ir laisvių varžymo. Pasitarimo dalyviai patvirtino kreipimosi į aukščiausius šalies pareigūnus tekstą ir nusprendė surengti spaudos konferenciją, kuri vyks sausio 12 d. ELTA spaudos konferencijų salėje. Sausio 13 dieną rengiamas piketas prie Seimo.

 

Pareiškimas adresuotas J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Irenai Degutienei,  Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Dariui Valiui, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Ričardui Malinauskui, Lietuvos Aukščiausiojo teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui Ričardui Piličiauskui

PAREIŠKIMAS
Dėl žmonių teisių ir laisvių varžymo

2011 sausio 7 d. Vilnius

Prieš 20 metų atkurta nepriklausomybė simbolizavo laivę, demokratiją, pilietiškumą.
Tačiau praėjus dvidešimčiai nepriklausomos Lietuvos metų, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ar ji tapo demokratiškesnė, pilietiškesnė? Mums nepriimtina, kad šalis tapo policine valstybe, kurioje iš esmės žmonės neturi galimybių susirinkimuose ginti savo teisių, ekonominių, socialinių interesų. Valdžia vykdo visuomenę skaldančią politiką, neleistinai kišasi į profesinių sąjungų veiklą.
Beatodairiškai liberalizuojami darbo santykiai, persekiojami profesinių sąjungų, visuomenės lyderiai. Prokuratūra ir teisėsaugos institucijos neužtikrina tinkamo tokių įvykių tyrimo, priešingai – neretai pačios įgyvendina žmogaus teisių suvaržymus:  
2004 metais buvo susidorota su Mažeikių miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininku, urėdas trukdė profesinės sąjungos veiklai, pats iniciavo naujo, jam palankaus pirmininko rinkimus. Buvo kreiptasi į Mažeikių rajono apylinkės prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pagal Baudžiamojo kodekso 177 str.  Prašymas netirtas.
2009 metais buvo panaikintas maisto gaminimo padalinys VšĮ „Joniškio rajono ligoninė” tik dėl to, kad šiam padaliniui vadovavo profesinės sąjungos pirmininkė Laima Čekanauskienė, naujas darbdavys atsisakė pripažinti darbo santykių tęstinumą. Joniškio rajono apylinkės prokuratūra, į kurią buvo kreiptasi, iki šiol jokio atsakymo nepateikė.
2010 metų gegužės mėnesį buvo „susidorota“  su Lietuvos Medikų profesinės sąjungos pirmininke, VšĮ „Karoliniškių poliklinika” profesinės sąjungos pirmininke Albina Kavaliauskaite. Beje, ji yra 1991 sausio įvykių dalyvė, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. Tai itin brutalus ir neleistino susidorojimo pavyzdys, kuris iki šiol nėra tiriamas. 
2009 m. rugpjūčio 24 d. iš UAB „Eiginta“ darbo buvo atleista Jungtinės profesinės sąjungos aktyvistė Jolita Gaigalienė.  Bylos tyrimas dėl neteisėto atleidimo iš darbo vilkinamas visų instancijų teismuose, o moteris su mažamečiais vaikais pailkta be darbo užmokesčio – pragyvenimo šaltinio. Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl trukdymo teisėtai profesinių sąjungų veiklai atsisakyta.
2008-2010 m. dėl veiklos profesinėje sąjungoje buvo atleistas iš darbo  Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Lamauskas, net kelerius metus dėl aktyvios veiklos ginant pareigūnų interesus buvo persekiota ir vėliau perkelta į kitą įstaigą Lietuvos policijos profesinės sąjungos tarybos narė Roma Katinienė. tas pats atsitiko su Kėdainių policijos pareigūnu Sauliumi Sinickiu. Nė vienas iš šių įvykių nebuvo tiriamas.
Šiuo metu neleistinai persekiojami apie korupciją aukštuose teisėsaugos sluoksniuose prabilę aktyvus pareigūnų bendruomenės profesinės sąjungos lyderiai Kalvarijos policijos pareigūnai. Tyrimas dėl jų vilkinamas.
Mūsų šalyje visiškai nekreipiamas dėmesys nusikalstamoms veikoms, kurios daromos asmens socialinių teisių pažeidimų srityje (LR BK 177),  stebimas TDO Konvencijų, Konstitucijos, Profesinių sąjungų įstatymo,  Darbo kodekso normų ignoravimas; teismai, valdžia savo sprendimais kišasi į profesinių sąjungų vidaus struktūros, darbo reglamento ruošimo klausimus, tuo kišdamiesi į profesinių sąjungų vidaus reikalus, visiškai nepagrįstai  draudžiami susirinkimai reprezentatyviose miestų vietose taip trukdant išsakyti žmonių reikalavimus valdžiai.
Mes, žemiau pasirašiusiųjų profesinių sąjungų vadovai reikalaujame:
1.    Nutraukti profesinių sąjungų aktyvistų persekiojimą dėl priklausomumo profesinėms sąjungoms, pasiekti, kad visos valdžios institucijos užtikrintų tinkamas sąlygas profesinių sąjungų ir jų lyderių veiklai.
2.    Reikalaujame Lietuvos prokuratūros, kad realiai vektų ir būtų taikomas BK 177 str.  „Dėl trukdymo profesinių sąjungų veiklai”, tuo užtikrinant profesinių sąjungų veiklai tinkamas, TDO konvencijų nuostatas atitinkančias sąlygas, nebūtų trukdoma ne tik laisvai veikti, bet ir kurtis. Reikalaujame išanalizuoti visus pareiškimus, kurie buvo gauti 2006-2010 metų laikotarpiu prašant pradėti ikiteisminį tyrimą dėl trukdymo profesinių sąjungų veiklai (BK 177) ir įvertinti juose priimtų sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą.
3.    Reikalaujame, kad būtų apibendrinta teismų (administracinių, bendros kompetencijos) praktika darbo (tarnybos) santykių bylose, užtikrintas greitas, išsamus, nešališkas bylų, susijusių su profesinių sąjungų teisių, darbo (tarnybos) santykių pažeidimais.  Nepriimtina, kai teismai nepaiso silpnesniosios darbo santykių šalies principo, o su darbo (tarnybos) santykiais susijusios bylų nagrinėjimas neatkuria šalių teisių.
4.    Įstatymu nustatyti nuolatines susirinkimų vietas reprezentatyviose didžiausių Lietuvos miestų vietose, užtikrinti greitą ir efektyvų ginčų, kylančių iš susirinkimų laisvės pažeidimų, nagrinėjimą.
5.    Reikalaujame susitikimo su Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru, kuriame norėtume pasiūlyti ir aptarti sprendimus, galinčius užkirsti kelią profesinių sąjungų veiklos pažeidimams ir lyderių persekiojimams.

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas atstovaujamas pirmininko Vytauto Bako

Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujama pirmininko dr. Alekso Bružo

Jungtinė profesinė sąjunga atstovaujama pirmininko Arvydo Dambrausko

Lietuvos kultūros darbuotojų sąjunga, atstovaujama pirmininko Juozo Rimkaus

Lietuvos medikų profesinė sąjunga atstovaujama pirmininkės Albinos Kavaliauskaitės

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, atstovaujama pirmininko Tomas Vaitkunskas