Ryškėja etatinio darbo apmokėjimo modelio kontūrai

2017-05-02

alt

Balandžio 27 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko dešimtasis darbo grupės, modeliuojančios etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarką, posėdis. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai grupėje atstovauja pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius.

Darbo grupės pirmininkas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas priminė, kas nuspręsta praeitame posėdyje. Darbo grupės nariai tąsyk nutarė, jog mokytojų pareiginė alga bus sudaryta tik iš pastoviosios dalies, jie dirbs pagal skirtingus pareigybių aprašus (balsuojant dėl pastarojo punkto profsąjungų atstovai susilaikė). Etatą sudarys trys dedamosios dalys: kontaktinės valandos, su jomis susijusios nekontaktinės bei nekontaktinės, nesusijusios su ugdomąja veikla. Šios dalys įstatyme nebūtų smulkiai detalizuojamos, dėl jo turinio reiktų susitarti įstaigos kolektyvinėje sutartyje ar vidaus darbo tvarkos taisyklėse pagal parengtas rekomendacijas.

Diskutuojant toliau profesinių sąjungų atstovai pabrėžė, jog kuriamas modelis neturėtų spręsti nei mokyklų tinklo, nei mokytojų skaičiaus optimizavimo klausimų. Be to, išreikštas nuogąstavimas, jog ministerija siekia, kad modelis išeitų kuo pigesnis.

Vis dėl to po ilgų diskusijų darbo grupei pavyko priimti kai kuriuos sprendimus. Balsavimu nutarta, kad kontaktinių valandų skaičius bus išreiškiamas intervalu ir diferencijuojamas pagal nustatytus kriterijus. Diskutuojant apie pastaruosius daugiausia aistrų sukėlė svarstymai, ar kvalifikacinė kategorija gali būti kriterijumi nustatant kontaktinių valandų skaičių etate. Ministerijos pasiūlytame variante nurodyta, kad kuo aukštesnė mokytojo kvalifikacija, tuo mažiau pamokų jis galėtų turėtų, esą nemažą dalį jo darbo turėtų sudaryti jaunesnių kolegų „mokymas“. Tuo tarpu didesnį pamokų krūvį kaip tik ir turėtų mažiau patyrę mokytojai. Profsąjungų atstovai kategoriškai nesutiko su tokia nuostata, esą iš mokinių būtų atimamos kokybiškos patyrusių mokytojų pamokos ir atiduodamos žemesnės kvalifikacijos pedagogams. Tačiau nors jie ir balsavo prieš, balsų pakako priimti sprendimui, kad mokytojo kvalifikacija bus laikoma kriterijumi nustatant kontaktinių valandų skaičių etate.

Balsuojant dėl kitų kriterijų vienbalsiai nuspręsta, jog tiek ugdymo programa, tiek dalykas ar dalykų grupės bus laikomi kriterijais nustatant, kiek kontaktinių valandų turėtų būti etate.

Kitame posėdyje, kuris numatytas gegužės 11 d., 9 val., numatoma diskutuoti, kaip bus reglamentuojamos nekontaktinės valandos.

Primename, kad ministrės įsakymu sudaryta darbo grupė startavo kovo 9 d. Joje yra po penkis ŠMM ir socialinių partnerių atstovus: Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius, Kauno rajono Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius Rolandas Kučiauskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Jonas Mickus, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas Arminas Varanauskas.

LŠDPS inf.