Rinkosi koordinavimo taryba

2015-06-15

Birželio 11 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos koordinavimo tarybos posėdis. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, apžvelgdamas nuveiktus darbus pabrėžė, kad anksčiau buvęs profesinių sąjungų vadovų susipriešinimas akivaizdžiai mažėja, organizacijų pozicijos artėja viena prie kitos. Kitas pozityvus dalykas, anot jo, naujosios ministrės Audronės Pitrėnienės nusiteikimas konstruktyviam darbui: ji rodo norą įsiklausyti į bendruomenę ir net atsižvelgia į jos nuomonę. Tai ypač gerai iliustruoja faktas, kad ministrė atšaukė Dainiaus Pavalkio įsakymą dėl mokslo metų ilginimo.

Posėdyje taip pat svarstytas Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos projektas. LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė supažindino tarybos narius su pagrindiniais metodikos principais, informavo, jog klasės krepšelio principu grindžiamą mokymo finansavimą pradžioje ketinama išbandyti penkiose savivaldybėse. Tai planuojama pradėti daryti nuo 2016 m. sausio 1 d., nors savivaldybių sąrašas dar nėra patvirtintas.

E. Leiputė-Stundžienė paminėjo, kad projekte lieka tokio paties dydžio klasės, kaip yra dabar, todėl metodikos keitimas esamos padėties nepakeis. Tiesa, naujoji ministrė, pavaduotojos teigimu, išreiškusi supratimą, kad naujoji metodika realios naudos atneštų tik sumažinus vaikų klasėse.

LŠDPS pirmininkas A. Navickas sakė, jog jis nuo pat klasės krepšelio idėjos atsiradimo pradžios žiūrėjęs į ją atsargiai. „Darbo grupėje, dar vadinamoje derybine, pasisakiau prieš, nes nematant metodikos neįmanoma įvertinti, koks bus rezultatas. Dabar, kai parengtas projektas, jau tvirtai galima sakyti, kad be papildomo finansavimo ši metodika  nieko nepakeis, tik pablogės gerai dirbančių didelių mokyklų situacija, galimas susipriešinimas švietimo bendruomenėje, kai iš vienų mokyklų lėšos bus atimamos ir atiduodamos kitoms. Antra vertus, gal to ir siekiama“, – svarstė LŠDPS pirmininkas. Jis taip pat pasidžiaugė, jog kolegos iš kitų profsąjungų, anksčiau aktyviai palaikę šią idėją, taip pat pamatė, jog klasės krepšelis liekant tokiam pačiam finansavimui – ne išeitis.

Koordinavimo tarybos nariai pritarė išsakytoms mintims ir nusprendė siekti, kad klasės krepšelio metodika būtų įgyvendinama tik esant papildomam finansavimui.

altSvarstant jungtinės švietimo profesinių sąjungų atstovybės, sudaromos švietimo šakos kolektyvinei sutarčiai parengti ir pasirašyti, klausimą išklausyta advokato Andriaus  Chudenkovo nuomonė apie susitarimo dėl jungtinės atstovybės projektą. Jo teigimu, jis neapima daug niuansų, o neišbaigtumas užprogramuoja begalę ginčų ateityje. Tai esą atneštų tik žalos, nes prasidėjus derybų procesui jie būtų sprendžiami ministerijos akivaizdoje, o ši, kaip žinia, nesutarimus tarp profsąjungų sugeba išnaudoti savo naudai. „Geriau tegu susitarimo derinimo procesas šiek tiek užtrunka, tačiau jis bus uždaras, o ministerija gaus galutinį produktą – sutelktą kumštį, kuris derėsis dėl švietimo ir mokslo kolektyvinės sutarties“, – sakė A. Chudenkovas.

Koordinavimo tarybos nariai sutiko su advokato nuomone ir pavedė jam pakoreguoti susitarimo dėl švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės projektą, kuris nebekeltų ginčų ateityje prasidėjus deryboms. 

LŠDPS Raseinių susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas papasakojo apie beveik ketverius metus vykusį ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 177 str. „Trukdymas profesinių sąjungų veiklai“. Jo teigimu, tai net nebuvo tyrimas, o tik vengimas jį atlikti. Prokurorai vis nutraukdavo tyrimą dėl incidento 2011 m. lopšelyje darželyje „Liepaitės“, kur steigiant profesinę sąjungą ir vėliau aktyviai kišosi tuometinis rajono meras Remigijus Ačas. Nors teismai kas kartą įpareigodavo tyrimą atnaujinti, tačiau jis buvo nutrauktas net keturis kartus, kol suėjo senaties terminas. V. Buloto teigimu, ši byla svarbi visai Lietuvai, visam profsąjunginiam judėjimui.

Anot advokato A. Chudenkovo, profesinė sąjunga susidūrė su dideliu prokurorų nenoru tirti galimą nusikaltimą, jie esą net nesistengę deramai motyvuoti, kodėl nutraukia tyrimą. Jis patvirtino, jog tai svarbi byla, nes iki šiol nėra precedento, kad teismas būtų priėmęs vienokią ar kitokią nutartį pagal BK 177 str. Mat senaties terminas nuo tyrimo pradžios iki teismo nutarties priėmimo tėra treji metai. 

Koordinavimo tarybos nariai palaikė advokato idėją surengti šia tema mokslinę-praktinę konferenciją.