Raseiniskis.lt: „Incidentas dėl signalizacijos prišaukė teismą”

2013-01-23

Prieš pusantrų metų Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ įvykęs konfliktas, kai tuometinis rajono meras Remigijus Ačas įsiveržė tramdyti profesinę sąjungą bekuriančius darželio darbuotojus, nepraėjo be pėdsakų – nesutarimai tarp darželio administracijos ir profesinės sąjungos tęsiasi iki šiol.

Atrodo, abi pusės nusiteikusios kovingai. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas entuziastingai gina darželio darbuotojų teises, jo pastangomis atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo profsąjungos veiklai. „Liepaitės“ direktorė Aušra Jankauskienė ir jos pavaduotoja Gina Juškienė aktyviam susivienijimo pirmininkui nutarė duoti atkirtį – policijai pateikė V. Bulotą kaltinančius pareiškimus.

 

Patrauktas teisman

Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas V. Bulotas į redakciją atnešė administracinėn atsakomybėn jį traukiantį teisės pažeidimo protokolą, kuriame teigiama: „2012-12-19 apie 7.40 val. Vytautas Bulotas Raseinių mieste, lopšelio-darželio „Liepaitė“ administracinėse patalpose, koridoriuje, trukdė lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės pavaduotai ugdymui Ginai Juškienei atlikti savo pareigas ir įžūliai prie jos kibo, savo veiksmais išgąsdino kartu su mama buvusią mažametę dukrą. Šiais veiksmais V. Bulotas pažeidė viešąją tvarką ir žmonių rimtį, taip pat trukdė vaikui naudotis teise į saugią aplinką.“

V. Bulotas patikino, kad apie šią situaciją dar tą pačią dieną jis pats informavo rajono Savivaldybės administraciją su prašymu išsiaiškinti: „kodėl laiku darbe nebuvo nei darželio direktorės, nei direktorės pavaduotojos, o darželyje gaudžianti signalizacija pakankamai ilgą laiką trikdė darbuotojus, gąsdino ir kitaip neigiamai veikė ten esančius vaikus?“

Atsakymo iš Savivaldybės V. Bulotas sako iki šiol negavęs, tačiau sulaukė kvietimo apsilankyti policijoje.

 Kaukė sirenos

 V. Bulotas pasakoja, kad gruodžio 19-ąją, apie 7.40 val., jis nuvežė savo vaikus į darželį „Liepaitė“, kur išgirdo be paliovos staugiančią signalizaciją. „Nesupratau, kas įvyko, kaukė visuose korpusuose, patys suprantate, koks garsas. Iš auklėtojos sužinojau, kad signalizacija jau kaukia apie 10 minučių. Pasukau į darželio administraciją – manau, kaip tėvas turiu tokią teisę. Ne kartą esu matęs, kad administracijos darbo laikas pasideda 7.30 val. Tačiau administracijoje radau tik dvi sutrikusias auklėtojas, nežinančias, ką daryti. Jos pasakė, kad nei direktorės, nei pavaduotojos dar nėra. Pasipiktinau, tačiau nutariau palaukti“, – to ryto įspūdžiais dalijosi V. Bulotas. Jis teigia, kad direktorės pavaduotoja G. Juškienė pasirodė 7.52 val.: „Paklausiau, kodėl jos nėra darbe grafike numatytu laiku ir kodėl kaukia signalizacija? Ji paaiškino dėl signalizacijos išjungimo skambinsianti į firmą Vilniuje. Sulaukęs tokio atsakymo, pats vėluodamas išskubėjau į darbą. Vėliau skambinau savo vaiko auklėtojai, kuri pasakė, kad signalizacija apie 8 valandą nurimo. Taigi, ji staugė apie pusvalandį.“

 Nemato logikos

 „Pavaduotoja G. Juškienė tą rytą buvo su dukrele. Policijai pateikto pareiškimo esmė, kad aš išgąsdinau dukrelę, mosikavau rankomis, neleidau išjungti signalizacijos, – toliau komentuoja gruodžio 19-osios įvykį V. Bulotas. – Šiuose kaltinimuose nematau logikos: ateinu išsiaiškinti, kodėl kaukia signalizacija, ieškau būdų, kaip ją nutildyti, ir tuo trukdau pavaduotojai atlikti savo pareigas? Mosikavimas rankomis – argi tai chuliganiškas elgesys? Kalbėdamas aš dažnai gestikuliuoju. Ar kam nors nuo to galėtų sutrikti sveikata? Dar esu kaltinamas, kad sutrikdžiau žmonių rimtį, bet kokia gali būti rimtis, kai kaukia signalizacija? Be abejo, kalbėjau garsiau, nes per sirenų garsą būtų nesigirdėję, ką sakau. Kitas kaltinimas – „trukdė vaikui naudotis teise į saugią aplinką“. Bet aš su vaiku visai nebendravau, o kalbėjau su administracijos darbuotoja G. Juškiene dėl konkretaus atvejo.“

 Sutrikdė sveikatą?

 Bet tai dar ne viskas – V. Bulotas teigia gavęs dar vieną kvietimą apsilankyti policijoje dėl pareiškimo, pateikto „Liepaitės“ direktorės A. Jankauskienės. „Tame pareiškime A. Jankauskienė kaltina mane, kad lapkričio 22 d. apsilankęs jos kabinete galimai sutrikdžiau jos sveikatą. O lankiausi pas direktorę po tam tikrų įvykių – prieš keletą dienų „Liepaitės“ profsąjungos kvietimu darželyje buvo apsilankiusi Valstybinė darbo inspekcija išsiaiškinti dėl darbo grafikų ir kitais darbiniais klausimais. Gavau informacijos, kad kitą dieną per rytinį kolektyvo pasitarimą, vadinamąją „penkminutę“ , daugiau kaip dvidešimt minučių darželio vadovės kalbėjo darbuotojoms, kaip negerai pasielgė profsąjunga, iškviesdama Darbo inspekciją, nepagarbiai kalbėjo apie „Liepaitės“ profsąjungos pirmininkę Romą Kasparavičienę. Didžiausias minusas, kad jos taip kalbėjo darželio profsąjungos pirmininkei nedalyvaujant – tai jau profsąjungos teisių pažeidimas, – mano V. Bulotas. – Aš šią informaciją pateikiau ir rajono Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui, kad išsiaiškintų, ar gali darželio administracija taip su darbuotojais bendrauti, daryti įtaką profsąjungos nariams, kad jie jaustųsi kalti dėl Darbo inspekcijos vizito.“

Taigi V. Bulotas pasakoja lapkričio 22 d. atvykęs pas „Liepaitės“ direktorę ir neslėpdamas diktofono pasakė, jog pokalbį įrašys. „Aiškinausi būtent dėl tos „penkminutės“ po Darbo inspekcijos apsilankymo. Pasakiau, kad turiu informacijos, jog vyksta dalykai, nukreipti prieš profsąjungą ir dėl to įrašinėju šį pokalbį, kad turėčiau liudijimą ir paskui nekiltų kokių nors nesusipratimų. Klausiau, ką darželio administracija ketina daryti dėl darbo grafikų sudarymo ir pan. Pokalbis truko apie 10 minučių. Štai tokia situacija ir – pareiškimas policijai. Ačiū Dievui, kad turiu tą įrašą, kuris įrodo, kad jokio sąmoningo sveikatos trikdymo nebuvo, o jei ji ir sutriko, tai galėjo nutikti dėl persitempimo darbe ar panašiai“, – samprotauja V. Bulotas.

Kiekvienas vertina savaip

„Noriu tik paviešinti šią istoriją, išdėstyti faktus, dėl kokių dalykų kreipiamasi į policiją, o kiekvienas tegul šią situaciją vertina savaip, – sako V. Bulotas. – Demokratija, visi galime teikti policijai pareiškimus, bet, mano nuomone, tam turi būti rimtas pagrindas. Šiuo atveju aš įžvelgiu sąsajas su mano, kaip aktyvaus LŠDPS Raseinių r. susivienijimo pirmininko, veikla – kova už darželio darbuotojų ir profesinės sąjungos teises. Įdomu, kodėl darželio vadovės taip pasielgė, juk yra kitų kelių viską išsiaiškinti. Problemos sprendimo ieškojimas teisme – nemalonus dalykas. Galbūt ir joms nemalonūs profsąjungos veiksmai – mes irgi kreipiamės į teisėsaugą, bet elgiamės teisėtai.“

 

Atsisakė komentuoti

Darželio direktorė, paklausta apie incidentą dėl signalizacijos, teigė, kad jokio incidento ten nebuvo, nes yra normalu, kad įstaigoje įsijungia signalizacija, o situacija nenormali pasirodė tik V. Bulotui. Daugiau direktorė atsisakė komentuoti, teigdama, kad yra institucijos, kurios turi kompetencijos viską išsiaiškinti.

2013 sausio 21 d., www.raseiniskis.lt