Pirmininkei panaikinta drausminė nuobauda

2011-03-04

triratukas

Pirmininkas Aleksas Bružas kovo 3 d. susitiko su Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ direktore Dalia Valaite. Pagrindinė susitikimo priežastis: grupės auklėtojai, kuri yra šio darželio profsąjungos pirmininkė, Džuljetai Gineitienei skirta drausminė nuobauda.

Abi pusės sutarė, kad drausminę nuobaudą būtina panaikinti – kas ir buvo padaryta tą pačią dieną.

 

Tačiau abiem pusėm rūpėjo išsiaiškinti kodėl kolektyve kyla įtampa, kur yra šio reiškinio priežastys ir kaip jas reikėtų pašalinti. Direktorė ir pirmininkas aptarė kai kurias priemones kaip reikėtų sušvelninti įtampą kolektyve. Sutarta ateinančią savaitę susitikti su „Drevinuko“ kolektyvu.

LSDPS