Profsąjungų atstovai darbo grupėje – balsas tyruose

2017-10-02

alt

Rugsėjo 28 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) įvyko vis dar nepaskutinis etatinį mokytojų darbo apmokėjimo modelį konstruojančios darbo grupės posėdis. Jame baigti formuoti neformaliojo ir profesijos mokytojo etatai.

Profesinių sąjungų atstovai argumentavo, jog šie pedagogai, kaip ir bendrojo ugdymo mokytojai, dirba daug nekontaktinio darbo, kuris iki šiol nepakankamai arba visai neapmokamas, todėl kontaktinių pamokų etate turėtų būti mažiau. Tačiau dviejų balsų darbo grupėje nepakako ir 8 balsais „už“ pritarta darbuotojams nepalankesnei ŠMM versijai. Penkis ministerijos darbuotojus čia palaikė savivaldybių, mokyklų vadovų asociacijų ir Žinių ekonomikos forumo atstovai.

Kalbant apie neformaliojo ugdymo mokytojus LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius išsakė šios srities pedagogų lūkesčius bei įžvelgiamą grėsmę, jog bus pabloginta jų padėtis. Paaiškėjus, jog darbo specifika dirbant meno ir muzikos mokyklose bei vedant būrelius bendrojo ugdymo įstaigose skiriasi, pasiūlyta atskirti formalųjį ugdymą papildantį ugdymą bei neformalųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose. Tačiau tam pritarta nebuvo, o po balsavimo pritarta ŠMM siūlomai etato struktūrai: pradedantieji mokytojai dirbs 16-22 kontaktines valandas, kiti – 16-28 val. per savaitę. Nustatant mokytojų pareigybių etatų skaičių vienam etatui neformaliojo švietimo mokytojui skaičiuojamos 22 kontaktinės valandos.

Diskriminacinių motyvų ŠMM siūlomame profesijos mokytojo etate įžvelgė ir šio srities pedagogai. V. Silvanavičius pristatė profsąjungų alternatyvą, kad pradedantysis profesijos mokytojas turėtų

670-840 kontaktinių valandų per metus, o aukštesnę kvalifikaciją turintieji – 670-1010 val. Deja, vėl 8 balsų persvara pritarta ŠMM versijai: pradedantieji turės 650-925 kontaktines valandas, visi kiti – 650-1200 kontaktinių valandų per metus. Nustatant mokytojų pareigybių etatų skaičių vienam etatui profesijos mokytojui bus skaičiuojama 925 kontaktinės valandos per metus.

Primename, jog darbo grupėje anksčiau nutarta, kad nustatant mokytojų pareigybių etatų skaičių vienam etatui bendrojo ugdymo mokytojui mieste skaičiuojama 18 kontaktinių, kaime – 16 kontaktinių valandų per savaitę.

Vėliau svarstyta, kokiais teisės aktais etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelis galėtų būtų įteisintas.

Kitas, išplėstinis posėdis, numatytas spalio 12 d.

LŠDPS inf.