Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ mokytojai masiškai kreipiasi į Darbo ginčų komisiją ir laimi

2020-03-02

alt

Precedento  neturintis atvejis Lietuvoje – vienuolika Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ mokytojų kreipėsi į Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ministerijos Vilniaus Darbo ginčų komisiją dėl pažeistų darbuotojų teisių.

Reorganizavus Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą ir Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklą sujungimo būdu, nuo 2019-08-30 buvo įsteigtas naujas juridinis asmuo – Profesinio mokymo centras  „Žirmūnai“. Reorganizuotos Įstaigos direktorius ėmėsi masiškai keisti su darbuotojais sudarytas darbo sutartis.Sutartyse buvo nurodomos ir naujos darbo sąlygos, dėl kurių įtraukimo į darbo sutartis šalys nebuvo susitarusios. Negana to, darbdavys tokias darbo sutartis (naujas jų redakcijas) pateikė kaip ultimatumą, o darbuotojams, kurie nesutiko nesusipažinę pasirašyti naujose darbo sutartyse, pradėjo bloginti darbo sąlygas.

Darbo ginčų komisijos sprendime nurodoma, kad 2019-12-05  Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ vienuolikai mokytojų, nesutikusių  pasirašyti naujos darbo sutarties, ugdymo įstaigos vadovybė neišmokėjo priedų, kurių dydis lygus vienam mėnesiniam darbuotojo darbo užmokesčiui (iš visų Profesiniame centre „Žirmūnai“ dirbančiųjų vienintelės nepasirašiusios sutarties šios išmokos negavo).  Negavusios priemokų mokytojos neturi drausminų nuobaudų ir niekuo neišsiskiria iš kitų įstaigos mokytojų, jas visas sieja ir iš kitų mokytojų išskiria vienintelis aspektas – kad jos nesutiko negavusios informacijos pasirašyti naujos redakcijos darbo sutartyse. 

Komisija nurodo, kad Profesinio centro „Žirmūnai“ direktoriaus sprendimas  neskirti mokytojoms priedų  laikytinas neteisėtu spaudimu ir darbo sąlygų  bloginimu dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis.Taigi Darbo ginčų komisija  mokytojų ieškinį tenkino ir įpareigojo darbdavį ieškovėms sumokėti priedus.

Kompetetingi ir drąsūs Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ pedagogai parodė puikų pavyzdį visiems Lietuvoms mokytojams, susiduriantiems su vadovybės žeminimu ir manipuliacijomis, kaip reikia išdrįsti kovoti už savo teises ir pasiekti savo tikslų. Kuo daugiau Lietuvoje bus išskirtinių, aktyvių mokytojų, tuo greičiau mokytojo specialybė taps prestižinė.

 

LŠDPS informacija