Profesinė sąjunga STT nurodo daug etatinio mokytojų darbo apmokėjimo trūkumų

2019-10-15

alt

 

Spalio 15 d., 13 val., Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) atstovai Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) susitinka su STT pareigūnais dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos antikorupcinio vertinimo. LŠDPS nuomone, šis modelis sudaro terpę protekcionizmui, nepotizmui, diskriminavimui.

Esminiu mokytojų darbo apmokėjimo sistemos trūkumu rašte STT nurodoma sąlyginai didelė vadovo diskrecija nuspręsti dėl darbuotojo darbo sąlygų ir pernelyg maža galimybė šiame procese realiai dalyvauti darbuotojams ir jų atstovams.

„Pernai mokytojai streikavo, nes įvestas naujas etatinis darbo apmokėjimo modelis sukėlė labai daug sumaišties ir nepasitenkinimo. Šiemet naujieji mokslo metai prasidėjo sistemą kiek pakoregavus, tačiau vis tiek dar liko daug neapibrėžtumo. Dalis mokyklų vadovų, gal norėdami įtikti ministerijai, modelį vertina palankiai, o gal tiesiog mato puikias galimybes sau ar daliai mokytojų susikurti išskirtines darbo sąlygas kitų mokytojų sąskaita“, – komentuoja LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

Specialiųjų tyrimų tarnybai, kuri atlieka korupcijos rizikos analizę, LŠDPS nurodė, jog problemų mokyklose kasmet kyla dėl mokytojo darbo krūvio sandaros, dėl darbo užmokesčio sistemos kūrimo. Nors pastarosios derinime turėtų dalyvauti darbuotojų atstovai, tačiau daugumoje įstaigų tokios sistemos yra tiesiog nustatomos tik imituojant derybas su darbuotojų kolektyvu.

„Labai apmaudu, kad mokytojai, visas jėgas turintys skirti vaikų ugdymui, priversti švaistyti energiją aiškindamiesi ministerijos diegiamo ir sunkiai kam suprantamo modelio ypatumus“, – sako Andrius Navickas.

LŠDPS mano, kad mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos trūkumus ir rizikas galėtų pašalinti aiškesnės teisės aktų nuostatos, bei derinimo procedūros užtikrinančios didesnį skaidrumą ir darbuotojo bei darbuotojų atstovų įtraukimą į šiuos procesus. Tai būtų galima užtikrinti numatant aiškias derinimo su darbuotojais ar darbuotojų atstovais procedūras, taip pat privalomą sprendimų viešinimą, bei pareigą sprendimuose pateikti konkrečius motyvus dėl nustatomų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ar darbo krūvio dydžių ir kt.

 

LŠDPS informacija