Pritarta šakos kolektyvinės sutarties projektui

2016-05-15

alt

Gegužės 12 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) koordinavimo tarybos posėdis. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas priminė tarybos nariams apie nuveiktus darbus po pastarojo koordinavimo tarybos posėdžio, apžvelgė streiko vyksmą, rezultatus ir pamokas. Koordinavimo tarybos nariai aktyviai diskutavo streiko organizavimo taktikos klausimais, teikė siūlymus kaip ateityje sklandžiau ir dar masiškiau organizuoti streikus.

Pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius pristatė derybų dėl šakos kolektyvinės sutarties su Švietimo ir mokslo ministerija eigą bei pakomentavo sutarties projektą, kuris iki šiol ministerijos darbuotojų dar nėra suredaguotas ir nepateiktas LR vyriausybei.

Jis pristatė LŠDPS teiktus konkrečius pasiūlymus (vaikų skaičių klasėse ir grupėse, nekontaktinių valandų skaičiaus etate didinimo etapus, darbo užmokesčio kėlimo etapus), kurie nebuvo įtraukti į projektą teikiamomis formuluotėmis, o pasitenkinta labiau deklaratyviomis nuostatomis. LŠDPS derybininkas apgailestavo, kad mūsų derybų partnerius – kitų profesinių sąjungų atstovus – tai tenkino.

V. Silvanavičiaus teigimu, nors sutartyje per daug punktų, kuriuose tik nurodytas siekis, numatytas prielaidų sudarymas tam tikriems dalykams atsirasti, tačiau joje yra ir gerų dalykų. Pavyzdžiui, įpareigojimas ugdymo įstaigos vadovui nepriimti naujų darbuotojų, jeigu esamiems darbuotojams nesudaromas pakankamas darbo krūvis.

Pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė įžvelgė grėsmę nuostatoje, kuri numato siekį skatinti mokyklų tinklo optimizavimą. Jos teigimu, tokiu būdu pasirašytas nuosprendis mažoms mokykloms. Be to, pavaduotojos manymu, kadangi sutarta tik dėl pačios darbo užmokesčio didinimo programos be konkrečių skaičių, tuomet ir atlyginimų didėjimas 0,3 proc. bus vertinamas kaip kėlimas.

Po diskusijų visgi balsų dauguma nutarta kolektyvinei sutarčiai pritarti ir įpareigoti pirmininką ją pasirašyti.

Posėdyje taip pat apsvarstyti ir patvirtinti organizacijos finansiniai dokumentai, išrinkti delegatai į „Solidarumo“ suvažiavimą, vyksiantį 2016 m. birželio 4 d. Taip pat aptartos galimos mokymų temos bei kiti einamieji klausimai.

Vėliau projektų ir dokumentų rengėjas pedagogas Almas Rupšlaukis pristatė iniciatyvą dėl judriojo ryšio įrenginių naudojimo apribojimų ugdymo įstaigose. Anot jo, mobilių įrenginių nuolatinis naudojimas turi įtakos mokinių nusikalstamumui, patyčių atvejų daugėjimui bei, kas ypač svarbu, – jų sveikatai. Pranešėjo teigimu, kitose šalyse yra mobiliųjų įrenginių naudojimo apribojimai, juolab kad gydytojai vienu balsu sutaria, jog vaikams jais naudotis galima iki vienos valandos per dieną.

Koordinavimo tarybos nariai nutarė prisijungti prie A. Rupšlaukio iniciatyvos siekiant pakeisti ugdymo įstaigose taikomas higienos normas, gerinti pedagogų darbo sąlygas bei tuo klausimu šviesti visuomenę.

LŠDPS inf.