Prezidiumo posėdyje

2016-11-09

alt

Lapkričio 4 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) prezidiumo posėdis. Pirmininkas Andrius Navickas apžvelgė nuveiktus darbus, aptarė švietimo politikos aktualijas.

Svarstyta, ar verta rengti mokymus dėl naujojo Darbo kodekso LŠDPS nariams, kol dar neaiškus dokumento likimas. Mat naujoji valdžia žada stabdyti jo įsigaliojimą, kuris buvo numatytas 2017 m. sausio 1 d.

Prezidiumo nariai nusprendė, kad turint tikslios informacijos apie Darbo kodekso įsigaliojimo datą, LŠDPS teisininkai būtų siunčiami į mokymus, o vėliau rengtų seminarus LŠDPS nariams.

Pirmininkas informavo, jog susivienijimuose aptartas Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties projektas, kuris šiuo metu yra pateiktas svarstyti Vyriausybei. LŠDPS prezidiumas, apibendrinęs narių nuomones ir argumentus, nutarė šakos kolektyvinės sutarties projektui pritarti. Jeigu dokumentas būtų vėl taisomas, bus siūloma jį nariams svarstyti iš naujo.

LŠDPS vadovas taip pat pasiūlė rengtis bendradarbiauti su naujai išrinkta valdžia. Norint pasiekti, kad švietimo bendruomenės balsas būtų stiprus ir girdimas bei pasiekti tikslų, kurie būtini švietimo kokybei užtikrinti, būtina sutelkti visą švietimo bendruomenę – pradedant pofesinėmis sąjungomis baigiant mokyklų vadovų asociacijomis – kalbėjo A.Navickas

Todėl pakartotinai buvo aptartas ir profesinių sąjungų vienybės klausimas. A. Navickas informavo, jog trys organizacijos – Lietuvos švietimo, Lietuvos švietimo įstaigų ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos viešai pranešė apie ketinimą jungtis į vieną juridinį darinį. Pasak pirmininko, tai sveikintina, nors LŠDPS į bendrą minėtų profsąjungų tarybų posėdį ir nebuvo pakviesta. Jis priminė, jog LŠDPS pirmoji inicijavo jungimosi klausimą, kai dar 2012 m. suvažiavime buvo priimta atitinkama rezoliucija. „Deja, tada prie mūsų iniciatyvos niekas neprisijungė. Tačiau, bet kokiu atveju, kolegų žingsnis – džiugi žinia“, – kalbėjo A. Navickas.

Diskutuojant šiuo klausimu prezidiumo nariai priėjo bendros nuomonės, jog reikia pakartotinai kreiptis į kolegas su pasiūlymu vienyti iš karto visas švietimo sistemoje veikiančias profesines sąjungas, užmirštant tarpusavio nesutarimus ir skirtumus, kadangi visi mokytojai nori ir laukia stiprios, vienos sistemoje veikiančios profesinės sąjungos, turinčios realios įtakos išspręsti sistemoje esančius trūkumus.

LŠDPS inf.