Prezidiumo posėdyje buvo diskutuojama įstatų klausimais

2012-10-07

Spalio 4 įvyko  LŠDPS būstinėje vyko organizacijos prezidiumo posėdis. Susitikime buvo nagrinėjamas įstatų projektas, atsižvelgiama į susivienijimų pasiūlymus, derinamos formuluotės.

Posėdyje dalyvavęs organizacijos advokatas A. Chudenkovas teikė paaiškinimus naujų įstatų formuluočių ir pakeitimų klausimais, informavo apie LŠDPS vedamų bylų eigą.

Prezidiumo dalyviai svarstė Žemaitijos susivienijimų dalyvavimo suvažiavime klausimą. Po ilgų diskusijų nutarta leisti dalyvauti suvažiavime toms Žemaitijos organizacijoms, kurios sumokės nario mokesčio įsiskolinimą.

Andrius_Chudenkovas

LSDPS_logas-tikras