Prezidiumo posėdyje aptartos švietimo aktualijos

2017-03-27

alt

Kovo 23 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) prezidiumo posėdis. Jame aptartos etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio kūrimo peripetijos, šakos kolektyvinės sutarties likimas, kalbėta apie Vyriausybės programos įgyvendinimo planą bei švietimo politikos posūkius.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas informavo apie asociacijos, kurią jau sudaro šešios organizacijos, darbus, apie susitikimus su švietimo ugdymo vadovų asociacijomis, valdžios atstovais. Jis taip pat pasidžiaugė, jog vyksta organizacijos plėtra.

 

Apie etatinį darbo apmokėjimą

Apie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio kūrimo Švietimo ir mokslo ministerijoje peripetijas pasakojo LŠDPS pirmininko pavaduotojai Erika Leiputė-Stundžienė ir Vytautas Silvanavičius. Naujos vadovės valdoma ministerija skubiai ėmėsi kurti naują mokytojų darbo apmokėjimo modelį. Sausio mėnesį dėl to prasidėjo konsultacijos su švietimo profesinėmis sąjungomis. Vėliau buvo sudaryta darbo grupė, kurioje be penkių ministerijos darbuotojų yra du profsąjungų atstovai, Savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo klausimais, Kauno rajono Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius bei asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas.

Anot E. Leiputės-Stundžienės, LŠDPS iš pat pradžių kėlė klausimą, ko siekiama etatinio darbo apmokėjimo modeliu, tačiau iki šiol aiškaus atsakymo iš valdininkų nesulaukė. Tuo tarpu tiek profesinės sąjungos, tiek ugdymo įstaigų vadovai mano, kad modelis turėtų sudaryti sąlygas mokytojams apmokėti už visus dirbamus darbus, o mokytojų darbo užmokestis turėtų ženkliai didėti.

LŠDPS pavaduotojos teigimu, ŠMM gana atkakliai laikosi pozicijos, kad etate esančių kontaktinių valandų skaičius turėtų skirtis priklausomai nuo mokytojo kvalifikacinės kategorijos. LŠDPS kategoriškai tam nepritarianti. Profesinės sąjungos taip pat nesutinka su ŠMM peršama nuostata, kad kontaktinių ir nekontaktinių valandų įkainis turėtų skirtis. Vadovų atstovas taip pat pritaria minėtoms profsąjungų pozicijoms.

Susirinkusieji supažindinti ir su kitais pasiūlymais. Savivaldybių atstovas pasiūlė etate skirti 10-24 kontaktinių val. pasiruošimui pamokoms ir vertinimui priklausomai nuo konkretaus dalyko, vaikų amžiaus bei mokinių skaičiaus klasėje. Taip pat siūloma atlyginimo koeficientą didinti kas 5 išdirbti metai. Penkių ugdymo įstaigų vadovai taip pat pristatė savo pasiūlymus.

Darbo grupės narys V. Silvanavičius informavo apie kitą „sunkiai protu suvokiamą“ valdininkų idėją, – kad didėjant darbo stažui turėtų mažėti mokytojo atlyginimo koeficientas.

V. Silvanavičius taip pat pristatė LŠDPS pasiūlymus

 

Apie šakos kolektyvinę sutartį

LŠDPS pirmininko pavaduotojas Prezidiumo narius informavo apie švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties projekto likimą. Pasak jo, su ŠMM, Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijų atstovais vasario 10 d. įvykusiame susitikime kitų profesinių sąjungų vadovai laikėsi nuomonės, jog derybos esą pasibaigusios spalio mėnesį ir dabar jau sutarties nuostatas reiktų sutvirtinti parašais.

Tačiau LŠDPS mano, kad skubėti nedera, reikia grįžti prie derybų ir bandyti projektą patobulinti. Juolab kad naujoji Vyriausybė pasisakanti už efektyvų socialinį dialogą, susitarimus kolektyvinėse sutartyse, todėl, anot V. Silvanavičiaus, būtų proga įsitikinti, ar valdžios žodžiai skiriasi nuo darbų. Tąsyk sutarta susitikti dar kartą, tačiau kitas posėdis dėl šakos kolektyvinės sutarties iki šiol taip ir neįvyko.

LŠDPS pirmininkas A. Navickas apibendrindamas informaciją konstatavo, jog viltys, susijusios su nauja valdžia, žlunga: derybose dėl šakos kolektyvinės sutarties – aklavietė; etatinio darbo apmokėjimo modelio tikslas – galimai nepalankus darbuotojams, nes ministrė prasitarė, jog jis kuriamas ne atlyginimams kelti, o mokytojų skaičiui „subalansuoti“; o žadėtos profsąjungų galių stiprinimo priemonės numatytos tik Vyriausybės kadencijos pabaigai. „Matome, kad rinkiminiai pažadai ir iliuzijos baigėsi, realybė liko tokia pati: darbo užmokesčio ir visi kiti reikalai spręsis tiek, kiek patys to imsimės“, – sakė A. Navickas.

Jis taip pat informavo, kad LŠDPS, Vilniaus švietimo profesinė sąjunga ir asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ surengė apklausą dėl mokslo metų ilginimo. Pirmininko teigimu, šis ministerijos užmojis labai papiktinęs visuomenę, tai matyti ir apklausos rezultatuose. Apklausa dar pratęsta, o apibendrinus rezultatus šie bus pristatyti visuomenei ir Švietimo ir mokslo mnisterijai.

LŠDPS inf.