Po susitikimo – tarsi senis prie suskilusios geldos

2012-01-30

Jonas2

Sausio 26 dieną Joniškio Mato Slančiausko gimnazijoje vyko liūdnai linksmas ,,pramoginis renginys“ – mokytojų  bei Švietimo ir sporto skyriaus ekspertų grupės susitikimas. 37 mokyklos mokytojai, kurie yra LŠDPS nariai, dar praėjusių metų birželio 27 dieną  Joniškio švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Ingridai Mačiulienei įteikė pareiškimą, kuriame išreiškė nepasitikėjimą mokyklos direktoriumi Vaclovu Martinaičiu, kurio veikla netenkina mokytojų kolektyvo lūkesčių.

Gruodžio 9 dieną jie sulaukė Švietimo ir sporto skyriaus ekspertų grupės išvadų, kurias pasiaiškinti ir buvo susirinkta. Kadangi rajono lygmeniu problemos nepavyko išspręsti, susitikime dalyvavo LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas ir jo patarėjas Valdas Vižinis. Susitikimą su LŠDPS suorganizuoti padėjo LŠDPS Joniškio rajono susivienijimo pirmininkė Ramunė Stankaitienė.

M. Slančiausko gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė Vilma Kubilinskaitė perskaitė nepasitikėjimo mokyklos direktoriumi V. Martinaičiu pareiškimą, prašė paaiškinti atsakymą, kuriame  daugiausia kalbama apie privalomą ne tik mokyklos direktoriaus, bet ir pavaduotojų  atestaciją. Į pareiškime išsakytus nusiskundimus (žeminantis direktoriaus bendravimas, netelkiamas kolektyvas, ignoruojama kolektyvo nuomonė, demokratijos stoka ir kt.)  įsigilinta nepakankamai.

Užvirė nuomonių pasidalijimo žaidimas. Gimnazijos kolektyvo argumentai niekaip negalėjo prasimušti į Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos  bei vyr. specialisčių ,,kontrargumentų“ skydą: ,,Direktorius kolektyvo netelkia, nebendrauja“ (mokytojai) – ,,Kaip pagrįsti, kad bendravimo tonas įžeidžiantis? (I. Mačiulienė). ,,Kodėl po direktoriaus privalomos atestacijos pavaduotojoms sumažintos vadybinės  kategorijos?“  – ,,Jei kolektyvas nežino ilgalaikės ir trumpalaikės mokyklos programos – kaltos pavaduotojos“. ,,Direktorius neturi lyderio savybių. Kaip mums toliau gyvent? “  – ,,Galim skėsčiot rankom“. ,,Ką vedėja daro, kad kolektyvas nebūtų susiskaldęs?“ (A. Bružas) – ,,Jūs emocijomis nekalbėkit! “ (I. Mačiulienė). V. Vižinis įvardino konflikto tarp mokytojų ir direktoriaus esmę (ta esmė senokai jau sklando po Joniškį iš lūpų į lūpas):   ,,Aiškiai matosi, kad direktorius yra politikų statytinis“.

Stebint iš šalies, nebuvo linksma…  Dar neseniai ši didelė  gimnazija   bendradarbiavo net su  užsienio mokyklomis.  Pamažu   ji virsta geriausiu atveju progimnazija, kuriai siūloma  bendradarbiauti su pagrindinėmis kaimo mokyklomis. Keista, kad ,,atpirkimo ožiais“ tapo pavaduotojos. O direktorius (galbūt  nuo kažko priklausomas) žlugdo bet kokias iniciatyvas, neleidžia pasiekimų pagarsinti spaudoje. Gerai sakė viena mokytoja, kad didžiausia problema – trūksta susikalbėjimo.

Manote, viskas vyko slaptai ir mokyklos vadovai nieko net neįtarė? Klystate. Viso ,,pramoginio renginio“ metu  M. Slančiausko mokyklos direktorius V. Martinaitis sėdėjo salėje kartu su pavaduotojomis N. Rašimiene ir V. Zigmantiene. Pavaduotojos turėjo ką pasakyti Švietimo ir sporto skyriaus ekspertėms  ir kolektyvui. Kad ir tai, jog  priverstinės atestacijos metu su jomis  net 5 kartus žadėta bendrauti atestacijos klausimais, bet nė vienas susitikimas su ekspertų grupe neįvyko.  Tačiau direktorius net paprašytas negalėjo nieko pasakyti nei kolektyvui, nei visiems susirinkusiems.

Gaila, bet savo nuomonės neišsakė  pokalbį stebėjęs  Joniškio rajono mokyklų direktorių asociacijos pirmininkas Linas Česnulis.

Apsikeitę nuomonėmis, tačiau nelabai ką sutarę   Švietimo skyriaus vedėja  ir ekspertų grupė išskubėjo į Joniškio Žemės ūkio mokyklos koncertą, o tuo tarpu  M. Slančiausko mokyklos mokytojai, tarsi senis prie suskilusios geldos, liko spręsti galvosūkį: kaip gyventi toliau? A. Bružas pažadėjo visokeriopą pagalbą ir paramą sprendžiant šį klausimą aukščiausiu lygmeniu: pirmiausia su Joniškio rajono savivaldybe, o jei prireiks  – su ŠMM.

Renginį iš įvairių pusių fiksavo kviestos Joniškio rajono laikraščio ,,Sidabrė“ redaktorė Lina Rudnickienė, ,,Šiaulių krašto“ korespondentė Loreta Ripskytė ir LŠDPS Joniškio rajono susivienijimo atstovė spaudai Jūratė Armonavičienė.  Rajono  ir regiono laikraščiuose konfliktuojančių pusių susitikimas  yra  labai išsamiai aprašytas. Tačiau nekviesta viešnia – ,,nepriklausomo“ rajono laikraščio ,,Joniškio dienos“ direktorė – redaktorė Birutė Kybartienė matė visai kitokią susitikimo tiesą:  jai pasirodė,  kad mokytojai bando nuversti direktorių, nes jiems ,,neįtinka ilgi direktoriaus plaukai“. Tačiau apie tai net nebuvo užsiminta.

LŠDPS Joniškio rajono susivienijimo atstovė spaudai Jūratė Armonavičienė

LSDPS_logas-tikras