Po „sėkmingų“ derybų su profsąjungomis neliko ministro

2015-05-12

Gegužės 11 d., paskutinę švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio darbo dieną, visų švietimo ir mokslo  profesinių sąjungų atstovai buvo sukviesti į ministeriją „prie kavos aptarti nuveiktus darbus ir sudėlioti pagrindinius akcentus“.

Susitikime dalyvavo dviejų jungtinių atstovybių nariai ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS). Jungtinė atstovybė, vedama Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos, norėjo jau tą pačią dieną pradėti kolektyvines derybas ir net pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį. Ministras D. Pavalkis teigė, jog išties galima būtų susitarti „dėl principų“, tačiau Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas replikavo, kad ministras esąs „kaip blogas mokinys“, darbus norintis nudirbti paskutinę dieną. Jo teigimu, „kito ministro gali būti ir kiti principai“, todėl bet kokį procesą pradėti dabar ne laikas.

Be kita ko, ministras D. Pavalkis informavo, jog neseniai Vyriausybės patvirtintoje Lietuvos stabilumo 2015 metų programoje iki 2020 m. švietimui finansavimą ketinama mažinti iki 3,9 proc. nuo bendrojo šalies vidaus produkto. 

Daug diskusijų kilo dėl galimybės apskritai vesti derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties, nes yra veikiančios dvi jungtinės atstovybės, o aukštajam mokslui jose apskritai neatstovaujama. Ministro D. Pavalkio nuomone, aukštojo mokslo sritis konkuruoja su bendruoju ugdymu dėl finansų, todėl bendros derybos esą yra negalimos. Pasak A. Navicko, į švietimą reikia žiūrėti kaip į vientisą sistemą, pradedant ikimokykliniu ugdymu baigiant mokslininkais, tai nuolat pabrėžiama ir Lietuvos švietimo taryboje. Be to, ministerija yra viena, o šakoje kolektyvinė sutartis taip pat turi būti viena.

Susitikime kalbėta ir dėl vienos pedagogams atstovaujančios profesinių sąjungų jungtinės atstovybės, įtraukiant į ją ir LAMPSS. Tam pritarė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Eglė Radišauskienė.

altTaip pat kalbėta ir apie Premjero sudarytos darbo grupės rezultatus, siūlyta jais remtis pradedant kolektyvines derybas, esą jau yra parengtas kolektyvinės sutarties projektas. A.Navickas pažymėjo, jog aukštojo mokslo reikalai darbo grupėje nebuvo aptariami, todėl ja remtis būtų nelogiška. LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė paminėjo, jog kolegų parengtas kolektyvinės sutarties projektas nieko vertas, o kai kurie punktai net blogina mokytojų padėtį. 

Primename, kad Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ dar 2014 m. lapkritį pareiškė nepasitikėjimą ministru D. Pavalkiu ir kreipėsi į Seimo frakcijas pradėti ministro atstatydinimo procedūras. Nors tąsyk politikai tinkamai į šį prašymą nesureagavo, tačiau Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pasveikino kad ir pavėluotą Darbo partijos sprendimą atšaukti D. Pavalkį iš pareigų.

Švietimo bendruomenei dabartinio ministro kompetencija vadovauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai jau senokai kėlė abejonių. Iškėlus aktualias ir opias mokyklos bendruomenei problemas D. Pavalkis viešojoje erdvėje įžeidinėjo mokinius, mokytojus, maža to, kaltino pedagogus sąmokslu su trečiosiomis šalimis.

Dar 2014 m. sausį Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ jungtinė atstovybė prisistatė Švietimo ir mokslo ministerijai deryboms dėl šakos kolektyvinės sutarties sudarymo, tačiau ministerija atsisakė jose dalyvauti.

Profesinės sąjungos praeitų metų birželį įteikė reikalavimus, bet ministerijai ir vėl atsisakius dalyvauti derybose, pradėtos kolektyvinio darbo ginčo procedūros. Kadangi kolektyvinis ginčas nebuvo sprendžiamas, o ministerija nesudarė sąlygų jam išspręsti, lapkričio 13 d. Lietuvoje įvyko įspėjamasis streikas, o  nuo gruodžio 2 d. prasidėjo neterminuotas streikas. Streike dalyvavo ugdymo įstaigos 17 savivaldybių, pirmą kartą Lietuvoje streikavo ir ikimokyklinių įstaigų darbuotojai.

Tuo metu ministerijoje vyko Premjero sudarytos darbo grupės veikla (nuo 2014 m. rugsėjo 2 d. iki 2015 m. vasario). Penkis mėnesius vykusias „derybas“ LŠDPS įvertino kaip darbo imitavimą, kuris nedavė jokių rezultatų.

LŠDPS mano, kad ministras D. Pavalkis ne kartą įrodė, jog nėra tinkamas vadovauti šalies švietimui, todėl pedagogai tikisi, kad kitas švietimo ir mokslo ministras gerbs švietimo bendruomenę bei socialinio dialogo principus ir padės pamatus pokyčiams, kurių taip reikia švietime. „Esame suinteresuoti darnia švietimo sistemos veikla, efektyviu socialiniu dialogu, todėl naujojo ministro kandidatūra yra labai svarbi mums visiems, kad ateityje švietimo sistemoje nekiltų konfliktų“, – įsitikinęs LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.