Plungės susivienijimo ataskaitinė-rinkiminė konferencija

2011-01-11

kajutiene

Konferencija įvyko 2010 m. gruodžio 18 d. Plungės „Saulės“ gimnazijos aktų salėje. Dalyvavo svečiai: LŠDPS pirmininko pavaduotojas, Žemaitijos regiono susivienijimo pirmininkas Eugenijus Jesinas, Plungės r. savivaldybės Švietimo sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė, LŠDPS Telšių susivienijimo pirmininkė Zofija Jesinienė, žiniasklaidos atsovai.

Plungės susivienijimas jungia 12 organizacijų. Konferencijoje joms atstovavo 32 delegatai (iš 35). Konferencijos pirmininke išrinkta Stanislava Kajutienė, sekretorėmis – Meilutė Paulauskaitė ir Reda Godliauskienė.
Susivienijimo pirmininkė S. Kajutienė apžvelgė pastarųjų trejų metų veiklą. Ypač buvo sunki pradžia, kai reikėjo aktyviai įsijungti į kovą dėl švietimo darbuotojų teisių. Nepaisant visko, ši kova užgrūdino profsąjungos narius. S. Kajutienė padėkojo aktyviems, drąsiems, naujų iššūkių neišsigandusiems A. Jucio ir „Ryto“ pagrindinių, Alsėdžių ir Senamiesčio vidurinių mokyklų bei „Saulės“ gimnazijos organizacijų nariams ir jų pirmininkams.

Pirmininkė savo ataskaitoje įvardijo ne tik pasiekimus, bet ir problemas, kurios naujai išrinktam pirmininkui ir aktyvui turėtų tapti pagrindinėmis veiklos kryptimis. Pirmoji – naujų organizacijų kūrimas ir narių skaičiaus augimas. Per ataskaitinius metus likviduotos dvi (Žlibinų pagr. ir Plungės specialiųjų poreikių mokyklose) ir susikūrė dvi naujos organizacijos – Babrungo pagr. mokykloje ir lopšelyje darželyje „Rūtelė“. Narių skaičius nuo 192 išaugo iki 222. Organziacija augo, nors po pasiektų pergalių galėjo augti aktyviau.

Antroji veiklos kryptis –  socialinis dialogas su savivaldybe. Jis turėtų vykti pastoviai ir  kokybiškiau. Trečioji – didesnis dėmesys savo veiklos ir švietimo problemų viešinimui. Plungės susivienijimo ataskaitą konferencijos dalyviai įvertino teigiamai. Teigiamai buvo įvertinta ir revizijos komisijos ataskaita.
E. Jesinas apibūdino Lietuvos švietimo dabartinę padėtį, kaip vyksta socialinis dialogas su Švietimo ir mokslo ministerija, įvardijo išlikusias senąsias ir naujai atsiradusias problemas, numatomus LŠDPS ir Žemaitijos regiono susivienijimo veiksmus šioms problemoms spręsti.

Plungės švietimo sk. vedėjo pavaduotoja pabrėžė, kad nuo sekančių mokslo metų Plungės r. švietimo problemų padaugės, nes mažėja moksleivių skaičius. Švietimo įstaigoms trūks lėšų, augs mokytojų bedarbių skaičius.

Telšių susivienijimo pirmininkė Z. Jesinienė pasidalino savo darbo patirtimi, papasakojo apie Telšių r. švietimo problemas ir kaip jie stengiasi jas išspręsti. Konferencijos dalyviai svečiams pateikė daug ir aktualių klausimų.
Konferencijos dalyviai Plungės susivienijimo pirmininke perrinko Stanislavą Kajutienę. Pavaduotojais išrinkti Senamiesčio vidurinės mokyklos profsąjungos pirmininkė Vida Bondauskienė ir A. Jucio pagrindinės mokyklos pirmininkas Rytas Šiurys.