Pirmojo taikinimo komisijos posėdžio rezultatai

2014-03-17

Po 2012 m. Zarasų švietimo darbuotojų streiko ne visi mokytojų kelti reikalavimai buvo įvykdyti. Jie, per pastaruosius dvejus metus vykstant teismų maratonui, ir toliau išliko gyvybiškai svarbūs mokyklų bendruomenėms: teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymas, mokyklų darbuotojų ir mokytojų, finansuojamų iš savivaldybės lėšų, nepakankamas finansavimas, geltonųjų autobusiukų privatizavimas.

Teismams išaiškinus, kad mokyklų steigėjas yra darbdavys teritoriniu lygmeniu, LŠDPS Zarasų rajono susivienijimas, veikiantis rajono teritorijoje, pateikė Zarasų rajono savivaldybei reikalavimus aukščiau įvardintoms problemoms išspręsti. Meras Arvydas Steponavičius sudarė taikinimo komisiją, kaip to reikalauja Darbo kodeksas.

Susivienijimui, kaip darbo ginčo šaliai, atstovauja P. Širvio progimnazijos, Dusetų K. Būgos gimnazijos, Zarasų Meno mokyklos profesinių organizacijų pirmininkai Žydrūnas Dainys, Aušra Krištapavičienė, Liudmila Vorobjova, LŠDPS ir „Ąžuolo“ gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkas Andrius Navickas bei LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininkė Eglė Naprienė. Zarasų rajono savivaldybei atstovauti pavesta administracijos direktoriaus pavaduotojai Aušrai Lamanauskienei, administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotojai Audronei Sažinienei, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjui Edvardui Kazancevui, Juridinio ir personalo skyriaus vedėjai Anželikai Titovienei, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjui Stanislovui Kaulavičiui.

Komisija bendru sutarimu pripažino, kad didžiausią patirtį sprendžiant darbo ginčus turi LŠDPS vadovas A. Navickas ir išsirinko jį taikinimo komisijos pirmininku, o sekretore – A. Sažinienę.

Pirmame posėdyje apsikeista nuomonėmis, siūlymais dėl keliamų reikalavimų. Šalių atstovai sutiko, kad finansavimas švietimui 2014 m. padidintas nepakankamai, o dėl mokyklinių autobusiukų grąžinimo mokykloms buvo konstatuota, kad nei naujasis Zarasų rajono meras A.Steponavičius nei kiti valdančiosios daugumos nariai tam neprieštarauja.

Į valdančiąją daugumą sugrįžus socialdemokratams, kurie savo rinkiminėje programoje yra įsipareigoję stiprinti profesines sąjungas ir sudaryti teritorinę kolektyvinę sutartį, reikalavimas dėl jos sudarymo, tikėtina, bus lengvai įgyvendinamas. Profsąjungos atstovai pasiūlė paprašyti iš darbdavio būtinos informacijos, reikalingos tolesniam šių klausimų svarstymui.

Kitas kolektyvinio darbo ginčo taikinimo komisijos posėdis numatytas 2014 m. kovo 18 d., 10 val.

LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo informacija