Pirmasis po suvažiavimo Koordinavimo tarybos posėdis

2013-02-08

Vasario 7 d. įvyko pirmasis po suvažiavimo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Koordinavimo tarybos posėdis. Apžvelgdamas nuveiktus darbus pirmininkas Andrius Navickas paminėjo, kad dirbama pagrindine suvažiavime numatyta – vienijimosi linkme.
Jis papasakojo apie susitikimus su Vilniaus miesto, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimų, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo sferos profesinių sąjungų centrui priklausančių organizacijų vadovais. Pasak pirmininko, yra visokių nuomonių, kai kurie linkę jungtis, kiti vis dar mato visokių kliūčių, tačiau LŠDPS toliau turi laikytis numatytos krypties.
Penkioms organizacijoms buvo išsiųsti suvažiavimo rezoliucijos-kreipimaisi dėl vienybės, tačiau jokių atsakymų negauta. Jis pasiūlė parengti ketinimų vienytis protokolo projektą ir kviesti giminingų organizacijų vadovus suformuluoti konkrečias sąlygas ir argumentus.

 Kai kuriuose iš minėtų susitikimų dalyvavę Vytautas Silvanavčius ir Vytautas Bulotas patvirtino, kad entuziazmo iš kolegų nėra daug, tačiau reikia imtis konkrečių veiksmų, sudaryti derybines delegacijas. Nutarta naujai sudarytam LŠDPS prezidiumui pavesti derėtis su kitomis organizacijomis dėl jungimosi. Į Prezidiumą be pirmininko išrinkti dar keturi nariai: V. Silvanavičius (Kaišiadorių susivienijimas), V. Bulotas (Raseiniai), Zita Miškinytė-Mazūrienė (Visaginas), Erika Leiputė-Stundžienė (Panevėžio miestas).

A. Navickas taip pat informavo apie susitikimą Seime su Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke bei apie LŠDPS ir atskirų susivienijimų dalyvavimą teismų procesuose.

Advokatas Andrius Chudenkovas pakomentavo šiandieninę LŠDPS situaciją teisės požiūriu. Jis pabrėžė, kad LŠDPS yra trijų lygmenų struktūra: organizacijos nariai yra fiziniai asmenys – švietimo įstaigų darbuotojai. Toliau eina antras lygmuo: vietinė organizacija ir rajono ar miesto susivienijimas su savo valdymo organais bei aukščiausias lygmuo – LŠDPS. Regioninio susivienijimo lygmens LŠDPS įstatai nenumato, jie yra neformalūs susivienijimai, turintys palengvinti koordinuotą darbą. Todėl LŠDPS Žemaitijos regioninio susivienijimo raštas, pasirašytas jo pirmininko Eugenijaus Jesino, kuriame pareiškiama, jog „vadovaujantis ŽRS įstatais, LR teisės aktais bei teismine praktika nutraukti ŽRPSS narystę LŠDPS organizacijoje“, teisiškai yra niekinis, nes tokio susivienijimo LŠDPS struktūroje iš viso pagal įstatus nenumatyta.

Pasitarusi KT nutarė šalinti iš organizacijos susivienijimų (Akmenės, Kelmės, Klaipėdos, Mažeikių, Palangos, Pagėgių, Plungės ir Tauragės rajonų), kurie jau kurį laiką nepervedinėja nario mokesčio LŠDPS, pirmininkus ir LŠDPS Žemaitijos regioninio susivienijimo pirmininką E. Jesiną. Apie tai informuoti minėtų susivienijimų pirmines organizacijas.

Svarstytas LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo pareiškimas apie išstojimą iš LŠDPS. Nutarta iš LŠDPS pašalinti šio susivienijimo pirmininką Gintarą Skapą, o sostinės švietimo įstaigų organizacijas kviesti į LŠDPS. Pagrindą tam jau padėjo Vilniaus lopšelio darželio „Pipiras“ profsąjunga, kuri pasiprašė ir buvo vienbalsiai priimta į LŠDPS.

Taip pat padiskutavus nuspręsta organizuoti neeilinę LŠDPS Kauno miesto susivienijimo rinkimų konferenciją, nes dabartinis pirmininkas Boleslovas Maliukevičius nedalyvauja LŠDPS veikloje.

Iš Koordinavimo tarybos narių išbraukta ir Alytaus rajono susivienijimo pirmininkė, informavusi apie susivienijimo išformavimą nelikus narių. Į LŠDPS priimta Radviliškio Pakalniškio pagrindinės mokyklos organizacija.

Be daugelio vidinių reikalų kalbėta apie aktualiausias problemas, kurias reikia spręsti su Švietimo ir mokslo ministerija. Daugiausiai kalbėta apie mokinio krepšelio metodikos netobulumus, apie sumažintas mokinio krepšelio lėšas. Nerimą profsąjungininkams kelia pedagogų kvalifikacijos ir atestacijos nuostatų projektas, kuriems pasiūlymai teikti dar praeitų metų rugsėjo mėnesį. Nutarta suformuluoti klausimus ministerijai ir surengti susitikimą su ministru.